نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

تماس با ما


 

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:  محمد حسین تشکری بافقی
مدیر اجرایی:  محمد حسن تشکری بافقی
گرافیست:  گروه گرافیست افق کویر
تلفن:  03532420393
نمابر:  03532425076
پیامگیر:  03532431850
نشانی:  بافق- خیابان 14 معصوم- فرعی یک
سامانه پیام کوتاه:  10002853
سامانه نیازمندی‌ها: 10002853
آدرس اینترنتی:  www.ofogh-kavir.com
پست الکترونیکی اول: ofogh_kavir1998@yahoo.com
پست الکترونیکی دوم:  info@ofogh-kavir.com