نمایش خبر نمایش خبر

تعطیلی پارک ها باعث حضور مردم در میادین


به گزارش هفته نامه افق کویر، با توجه به وضعیت ویروس کرونا، و بسته بودن ورودی پارک ها و تجمع مردم در میدان دانشجو خبر نگار ما، پیرامون این موضوع در این میدان حضور وبا افرادی که برای تفریح در آن مکان بودند به گفتگو پرداخته که در ادامه می خوانید:

«محمد حسن دهقان» که به همراه خانواده، در میدان نشسته بود گفت: جهت گذراندن وقت و برای تفریح به این میدان آمده و بهداشت رعایت می شود.
وی در خصوص امکانات تفریحی شهرستان بافق بیان داشت: نسبت به ده سال گذشته شهر بسیار تغییر یافته و از لحاظ احداث مکان تفریحی بسیار عالی شده است. اما؛ تقاضا داریم در محله ها امکانات تفریحی بیشتری قرار گیرد.
«اسماعیل عبداللهی» که برای تفریح به میدان آمده بود، گفت: با توجه به این که کرونا دوباره شیوع پیدا کرده، دیگر رعایت نکات بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و… از ذهنیت مردم و حتی من حذف شده است.
وی افزود: اگر در بافق وضعیت کرونا این چنین ادامه داشته باشد قطعا درب پارک ها بسته خواهد ماند و شاید حضور مردم در میدان هم کمتر شود.
«عبداللهی «در خصوص شهربازی جنب میدان دانشجو گفت: چندین سال است هیچ پیشرفته ای نداشته و اکثر مواقع درب آن بسته است و مردم در میدان می نشینند. همچنین تردد خودرو زیاد و برای کودکان خطر دارد.
وی از تفرجگاه آبشار که بسیار وسیع است سخن گفت: اگر درب آن تفرجگاه تفریحی هم بسته بماند مردم در همینن میدان حضور می یابند.
«فاطمه اکبری زاده» بانوی بافقی بیان داشت:
زباله ای در چمن ها دیده نمی شود و نظافت فردی را رعایت می کنیم.
وی ادامه داد: باید فکری برای شهربازی برداشته شود تا بچه ها از این از این وسایل در شهر استفاده کنند.
«محمد بابایی» اعلام کرد: نظافت رعایت نمی شود و همچنان تعداد زیادی از مردم در میدان حضور دارند. حتی فاصله ها کم است. در هر جمعی یک قلیان هم گذاشته شده و تعدادی در جمع هم حضور دارند.
وی افزود: مسئولین باید درب پارک را باز کنند تا مردم در چندین مکان پخش شوند. در حال حاضر این میدان آلوده ترین مکان محسوب می شود.
بابایی ادامه داد: چرا باید شهربازی با این وسعت به حال خود رها شود.
شخص دیگری که تمایل به معرفی خود نداشت گفت:چمن های این مکان درست آبیاری نشده و حتی توسط افراد خراب شده است.
وی افزود: پارک های استان باز است چرا بافق درب پارک را بسته اند.

حدیثه امیریان|