نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصویب لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل در معاونت حقوقی دولت

تصویب لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل در معاونت حقوقی دولت


تصویب لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل در معاونت حقوقی دولت

رییس اداره کودکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تصویب لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل ، در معاونت حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش ایرنا، دکتر سید حامد برکاتی افزود: این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت نیز مطرح شده و به تصویب رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: لایحه افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل قرار است در هیِیت دولت رسیدگی شده وبه تصویب برسد.
رییس اداره کودکان وزارت بهداشت، گفت: بر اساس این لایحه مرخصی دو هفته ای پدران به پدران کارمندی که همسر کارمند (دولتی) ندارند، نیز تعلق می گیرد.
به موجب این لایحه مرخصی زنان شاغل از شش ماه به 9 ماه افزایش می یابد، همچنین دو هفته نیز به مردان جهت مراقبت از همسر و فرزندان شان مرخصی داده می شود.