نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تحویل واحدهای بنیاد مسکن بافق تا 15 روز دیگر

تحویل واحدهای بنیاد مسکن بافق تا 15 روز دیگر

در پی اطلاع برخی از شهروندان بافقی، مبنی بر توقف ساخت و ساز ساختمانهای24واحدی بنیاد مسکن بافق به هفته نامه افق کویر. خبرنگار ما جهت پیگیری این موضوع به سراغ علیرضا طالعی، رئیس بنیاد مسکن بافق رفت و از وی موضوع را جویا شد که پاسخ وی در شماره619 مورخ10/9/92 درج گردید. وی در آن زمان قول داد که ساختمان های24واحدی بنیاد مسکن در دی ماه سال جاری تحویل داده خواهد شد. با توجه به این که در حال حاضر در دی ماه به سر می بریم خبرنگار هفته نامه برای پیگیری های بیشتر باز به سراغ طالعی، رئیس بنیاد مسکن بافق رفت و این موضوع را مطرح نمود. علیرضا طالعی گفت: از لحاظ کار اجرایی، کار واحدها تمام است. لکه گیری ها و نصب لوازم برقی واحدها باقی است که پیمانکار تا 15روز آینده کل ریزه کاری و خرده کاری را انجام خواهد داد. کار 98درصد پیشرفت دارد و با توجه به این روال، کاری که پیمانکار انجام می دهد در همین دی ماه 24واحد تحویل متقاضیان خواهد شد.
                                                                                             راضیه بیگی