نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بی پاسخ ماندن پیگیریهای خبرنگار هفته نامه افق کویر

بی پاسخ ماندن پیگیریهای خبرنگار هفته نامه افق کویر

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر، به دنبال پی پیگیری های مردم شهرستان بافق و پیامک های ارسالی و همچنین تماس های واصل شده به دفتر هفته نامه در خصوص تحویل ساختمانهای  24 واحدی بنیاد مسکن بافق، خیرنگار ما در طی شماره های 619 آذرماه و 624 دی ماه این مشکل را پیگیری و درج نموده است. علیرضا طالعی رئیس بنیاد مسکن در هر دو شماره به مردم قول داد واحدها تا دی ماه سالجاری  تحویل داده می شود ( تحویل ساختمان های 24 واحدی بنیاد مسکن در دیماه سالجاری شماره 624، تحویل واحدهای بنیاد مسکن بافق تا 15 روز دیگر)؛ اما هنوز این امر محقق نگردیده است. بنابراین یکبار دیگر خبرنگار هفته نامه افق کویر طی چندین تماس این موضوع را پیگیری کرد که متأسفانه رئیس بنیاد مسکن جوابی به تماس ها نداد. امیدواریم در شماره بعدی هفته نامه خبر خوشی از سوی وی به مردم داده شود و اطلاعات کاملی در خصوص تحویل واحدها به همشهریان ارائه دهیم.