نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به شرکت گاز استان یزد اعلام کردیم که خواهان خرید انشعاب هستیم؛ ولی خواسته ما بی پاسخ ماند

به شرکت گاز استان یزد اعلام کردیم که خواهان خرید انشعاب هستیم؛ ولی خواسته ما بی پاسخ ماند


اسرافیل احمدیه، مدیرعامل اسبق شرکت سنگ آهن مرکزی، پیرامون مسئله گازکشی به شهرستان بافق:

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر؛ در راستای پیگیری های گاز رسانی به شهرستان بافق و پاسخ رییس روابط عمومی شرکت گاز استان یزد به گفته های «حاج محمد جواد عسکری» مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بر آن شدیم تا مجددا این موضوع را دنبال نماییم. از این رو طی تماسی با «حاج حبیب حسن زاده» مدیر روابط عمومی شرکت سنگ آهن جزییات این مسئله را جویا شدیم. وی گفت: این که شرکت سنگ آهن مکاتبه غیر متعارف برای پیش خرید یک ساله گاز مورد نیاز و انشعاب داشته و در حد یک حرف بوده است، درست نیست. شرکت سنگ آهن در راستای تأمین حقوق حقه مردم بافق و تسریع در مسئله گاز کشی شهرستان بافق اقدام به چنین درخواستی نموده است و درخواست مثل برنامه های قبلی جدی است و مصمم می باشیم برای یک ساله خرید نماییم. وی ادامه داد: از طریق مراجع قانونی این قضیه دنبال خواهد شد و چیزی نخواهد بود که بگویند شرکت سنگ آهن ظاهراً حرفی را زده است و به دنبال آن نیست که حرف خود را عملی نماید. وی افزود: صرف نظر از این که از وظایف ذاتی شرکت گاز می باشد و بایستی نسبت به انتقال گاز از یزد به بافق و انشعاب های آن اقدام نماید و هیچ ربطی به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق ندارد. مثل سایر شهرهای کشور که این قضیه تحقق پیدا کرده است و شرکت های گاز آن مناطق اقدام به گاز کشی نموده اند بدون آن که شرکتی مثل شرکت سنگ آهن وجود داشته باشد که بخواهد پیش خرید نماید؛ اما به دلیل بعضی از مشکلاتی که شرکت گاز استان در انتقال گاز از یزد به بافق داشته است. شرکت سنگ آهن برای مساعدت به این امر و برای تسریع موضوع گاز کشی از مرکز استان به شهرستان بافق و همچنین کمک به انشعاب داخلی شهرستان اقدام به پیش خرید نموده و مکاتبات انجام شده، مصمم بر این امر می باشیم. حسن زاده در توصیه ایی به شرکت گاز گفت: مردم بافق با مشکلات عدیده ای روبرو هستند و به امید خدا امیدواریم در ماههای آینده شاهد گاز رسانی به بافق باشیم. استاندار سابق نیز قول گاز رسانی راداد و ما همچنان امید داریم که همان طوری که به روستاهای کشور گاز رسیده است شهرستان بافق نیز از این نعمت خدادای بهره مند شود.
با توجه به پیگیری های هفته نامه افق کویر؛ در تماس تلفنی که با «اسرافیل احمدیه» مدیر عامل اسبق شرکت سنگ آهن داشتیم جویای این موضوع شدیم که چه پیگیریهای در زمان تصدی شما صورت گرفته است :
افق کویر: آیا در زمان تصدی شما اعتباراتی برای گازرسانی به شهرستان بافق صورت گرفت؟
مگر هنوز شهرستان بافق گازکشی نشده است؟ احساس می کردم گازرسانی تمام شده باشد. شنیده بودم معابر و کوچه های شهر در حال لوله گذاری می باشد.
افق کویر: چه پیگیریهای برای گازرسانی در زمان تصدی مسئولیت شما صورت گرفت؟
 در آن زمان نیز صحبت های برای خرید انشعاب شد. مکاتباتی نیز داشتیم و کارهای مربوطه صورت گرفت.
افق کویر : فکر می کنید کوتاهی از جانب چه کسی بوده است؟
 شرکت گاز  استان، چون به مکاتبات پاسخ ندادند.
افق کویر: چه میزان اعتبار برای گازرسانی به شهرستان بافق در آن زمان در نظر گرفته شد؟
5 میلیارد تومان، کل هزینه آن فکر می کنم 40 میلیارد تومان می شد که قرار بر این بود، 5 میلیارد تومان را شرکت سنگ آهن و مقداری از آن توسط چادرملو پرداخت شود. در این خصوص اعتبار در نظر گرفته شده را به شرکت گاز استان اعلام کردیم که شرکت سنگ آهن آمادگی خرید انشعاب را دارد؛ ولی از طرف آنان بی پاسخ ماند.
راضیه بیگی