شناسه : 21804419


الهام نصیرزاده | به گزارش هفته نامه افق کویر، سه شنبه گذشته سید ابراهیم حسینی، مسئول پشتیبانی شرکت سنگ آهن مرکزی در گفتگو.......

الهام نصیرزاده | به گزارش هفته نامه افق کویر، سه شنبه گذشته سید ابراهیم حسینی، مسئول پشتیبانی شرکت سنگ آهن مرکزی در گفتگو با هفته نامه افق کویر، درخصوص میزان پیشرفت جاده دسترسی به آنومالی d19 گفت: طول جاده دسترسی به چاههای آب حسن آباد و آنومالی d19 62 کیلومترمی باشد که در مرحله اول از 43 کیلومتر30کیلومتر آن آسفالت گردیده 13کیلومتر دیگر باقی مانده است و پیمانکار در حال فعالیت می باشند؛ برای حدود 20 کیلومتر باقی مانده تا آخرمهر ماه مناقصه برگزار خواهد گردید.
وی پیرامون وضعیت نابسامان میدان ورودی شهر(میدان غدیر) افزود: پیمانکار در حال انجام کار است و ان شاا... در ماههای پایانی سال جاری میدان غدیر تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.