شناسه : 22662768


محمد حسین تشکری| به گزارش هفته نامه افق کویر مهندس رجبی پور، معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور بافق، در گفتگو با خبرنگار افق کویر عنوان کرد: ........

محمد حسین تشکری| به گزارش هفته نامه افق کویر مهندس رجبی پور، معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور بافق، در گفتگو با خبرنگار افق کویر عنوان کرد: مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی 14 الی 15 پژوهشکده دارد که کوچکترین آن مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور بافق است و اکثریت آنها در ساحل هستند و ما یک مرکزملی می‌باشیم که در شرح وظایفی که برای ما مشخص کرده اند بحث تیلاپیا مطرح می باشد و باید بحث تیلاپیا را در کل کشور دنبال کنیم.
مهندس رجبی پور اظهار داشت: چیزی که در نظر گرفتیم همجوار بودن بافق بوده است که فعالیت تیلاپیا را آغاز نمودیم و در حال حاضر مجوز آن توسط سازمان محیط زیست در شهرستان بافق بلامانع است و این برمی گردد به سرمایه گذاران بخش خصوصی که از این فرصت استفاده کنند؛ اگر شهرستان بافق از این فرصت استفاده کند می‌تواند آن را توسعه داده و در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد. 
وی ادامه داد: نزدیک به شانزده هزارو چهارصد تن فیله وارداتی داریم، ریاست شیلات ایران برای تولید ملی به شدت بی تاب هستند و استانهایی که مستعد بوده وگرمسیر می‌باشند؛ آمادگی دارند که در مرحله تولید ورود پیدا کنند و طبیعی است که ما هم پشتیبانی خواهیم کرد. 
معاون مرکز تحقیقات آبزیان آبهای شور بافق گفت: انتظار ما این است که بعد از این همه تلاش و اتفاقی که در شهر بافق افتاده آن بخش هایی که باید سرمایه گذاری کنند در این حوزه ورود پیدا کنند، باید از فرصت استفاده کنیم زمینه فراهم شده و بهانه ای وجود ندارد و کوتاهی در این زمینه اگر اتفاق بیافتد در واقع جفا به شهرستان بافق می باشد و باید سرمایه گذاران بیایند و نهایت استفاده را ببرند. 
وی در پایان بیان کرد: خوشبختانه مسئولان  همکاری نموده؛ مشکل آب و... برطرف کرده اند و فرمانداری بافق پیگیر سرمایه گذاران نیز است.