نمایش خبر نمایش خبر

بمب ساعتی در درون خود را خنثی کنیم


همه ما در طول زندگی با موقعیت های خشم برانگیز روبرو شده ایم. خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان است. خشم احساسی طبیعی در انسان است که همه افراد آن را به نوعی تجربه کرده اند.عصبانیت منجر به جنگ قدرت می شود. عصبانیت که هدف از آن تغییر رفتار دیگری است معمولاً نتیجه معکوس می دهد. طرف مقابل مقاومت می کند و در برابر عصبانیت شما سرکش می شود) خشم، پرخاشگری، نفرت ارایه تعریفی از خشم بسیار دشوار است. زیرا افراد از نظر زمان و علت خشم و نحوه واکنش به آن کاملاً متفاوت هستند. هیجان هایی که غالباً با خشم همراه هستند عبارت اند  از عصبانیت، خشونت، کینه توزی، نفرت، پرخاشگری و... .خشم احساس طبیعی است که حاصل حالت هیجانی، فیزیولوژیک و شناخت ماست. عصبانیت احساس طبیعی است و هر انسانی به ویژه وقتی با کسی وارد مبارزه می شود یا کسی او را تهدید می کند یا می رنجاند عصبانی می شود. ولی پرخاشگری رفتاری است که گاهی بر اثر احساس خشم در افراد دیده می شود. پرخاشگری وقتی رخ می دهد که عصبانیت به عمل یا رفتاری مضر یا آسیب رسان تبدیل می شود. پرخاشگری دفاع کردن از حقوق خود به شیوه ای خصمانه است.هدف پرخاشگری گرفتن امتیاز از دیگران است.هدف پرخاشگری صدمه به دیگران است یا کلامی یا جسمی. وقتی عصبانیت به خشم یا پرخاشگری تبدیل می شود خطر خشونت به بالاترین حد خود می رسد. پرخاشگری نوعی واکنش رفتاری است که در افراد خشمگین که ترسو و ضعیف بوده و احساس ناامنی می کنند دیده می شود. افراد پرخاشگر سعی می کنند نیازها و خواسته های خود را از طریق تسلط، توهین و تحقیر دیگران برآورده کنند.نفرت نیز همانا تداوم عصبانیت و عصبانیت همیشگی است. وقتی پیش می آید که عصبانیت بر شخص سنگینی کند. نفرت معمولاً وقتی شکل می گیرد که آزردگی شما از کسی که برای شما مهم است یا زمانی برای شما مهم بوده است برطرف نشده است. روش های ابراز خشم در افراد مختلف متفاوت است منفعلاوقتی به جای پاسخ به خشم خود چیزی نمی گویید، و احساستان را در درون نگه میدارید. خشم یا به طور ناگهانی فوران می کند یا به صورت پنهان با توسل به اهمال کاری، دلیل تراشی، فراموشکاری یا انجام ندادن خواسته فرد مقابل بروز می کند. در این سبک فرد با عذرخواهی های افراطی و کوچک انگاری خود تمامی افکار- احساس ها و حقوق شخصی خود را به نفع طرف مقابل نادیده می گیرد.سرکوب عصبانیت چیزی را حل نمی کند. اگر عصبانیت خود را سرکوب کنید بعداً آن را نشخوار خواهید کرد. یعنی در هر وضعیتی عصبانی خواهید شد. پرخاشگرانه در این سبک فرد با تهدید کردن- تضییع حق دیگران و توهین آمیز برخورد کردن با دیگران ارتباط برقرار می کند. افراد پرخاشگر به حقوق و خواسته های دیگران اهمیت نمی دهند .فرد تلاش می کند به کسی یا چیزی صدمه بزند..در صورتی که خشم غلط ابراز شود یعنی سبب واکنش های پرخاشگرانه گردد نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بیشتر می شود. که مهم ترین اثر آن اختلال در ارتباط با دیگران است جرات مندانه جرات ورزی یعنی دفاع از حقوق  و بیان افکار و احساسات خود به شیوه مستقیم، صادقانه و مناسب. افراد جرات ورز برای خود و دیگران احترام قایلند. بدون اضطراب انتقادات و احساسات خود را بیان می کنند ولی در عین حال حق دیگران را محترم می شمارند. آنها منفعل نیستند و اجازه نمی دهند دیگران از آنها سوء استفاده کنند. و از طرف دیگر به خواسته ها و نیازهای دیگران احترام می گذارند و به شیوه مدبرانه با آنها ارتباط برقرار می کنند در صورتی که خشم به صورت صحیح مدیریت شود به ما انرژی می دهد تا در جهت رسیدن به اهدافمان فعالیت کنیم. مشکل ما انسان ها این است که فوراً واکنش نشان می دهیم. فرض کنید حق عصبانیت دارید. ولی حق عصبانی عمل کردن ندارید. در صورتی که خشم غلط ابراز شود یعنی سبب واکنش های پرخاشگرانه گردد نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بیشتر می شود. که مهم ترین اثر آن اختلال در ارتباط با دیگران است(منبع تبیان )