نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بسته نان مشکوک!!!

بسته نان مشکوک!!!


بسته نان مشکوک!!!

به گزارش خبرنگار هفته‌نامه افق‌کویر؛در روز دوشنبه 18 فروردین ماه فردی در حالیکه بسته‌ای نان در دست داشت وارد دفتر هفته‌نامه شد. وی در حالیکه متوجه تعجب ما شده بود به بسته نان اشاره می کرد گفت: شما که خانم هستید و به جزئیات بیشتر واقف هستید این چیست؟ نگاهی انداختم به یک کیسه فریزر که مقداری نان در آن بود و شیء مشکی رنگ در کنار آن، خوب که دقت کردیم، به نظر «فضله موش» بود. خبرنگار هفته نامه در این راستا گفتگویی با وی انجام داد که در ادامه می خوانیم:
سید حسین سبزواری هستم، در رور 11 فروردین ماه بسته نان از یکی از لبنیاتی واقع در شهر گرفتم و زمانی که حدود یک سوم از آن توسط خانواده مصرف شده بود، متوجه جسمی در داخل نان شدیم؛ خوب بررسی نمودیم به گمان رسید که فضله موش باشد با این وجود برای اطمینان بیشتر به چند نانوایی مراجعه کردم که آنان نیز این را تأیید نمودند.
وی افزود: به شبکه بهداشت نیز اطلاع دادیم که آنها تکه نان به همراه جسم داخل آن را برای بررسی بیشتر به یزد فرستادند.
برای کسب اطلاعات بیشتر خبرنگار هفته‌نامه با فتاحی سرپرست مرکز بهداشت تماسی تلفنی داشت که وی چنین گفت:
 نان به همراه محتویات آن به یزد فرستاده شده است تا مورد آزمایش قرار گیرد تا به یقین کامل برسیم و به هر حال جسم خارجی نباید درون نان باشد و با کارخانه برخورد جدی خواهد شد و چون کارخانه در مرکز یزد می‌باشد خود یزد اقدام خواهد کرد.