نمایش خبر نمایش خبر

بزرگترین سرمایه هر نیروی انسانی، نیروی مهارتی و توانایی آن فرد است

بزرگترین سرمایه هر نیروی انسانی، نیروی مهارتی و توانایی آن فرد است


مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد

حمید رضا اخوان خبرنگار افق کویر از  بهاباد؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای یزد در مراسم افتتاحیه مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بهاباد گفت: یکی از مهمترین و عظیم ترین ثروت های موجود در جهان نیروی انسانی است و بزرگترین سرمایه ای که هر نیروی انسانی می تواند داشته باشد نیروی مهارتی و توانایی آن فرد است؛ مال و ثروت ممکن است زمانی از بین برود امّا مهارت و توانمندی چیزی نیست که به راحتی از بین برود."حبیب کارگر" با بیان اینکه توانمندی و مهارت است که می تواند جایگاه نیروی انسانی را ارتقاء دهد گفت: مهارت می تواند تمام زوایای زندگی ما را تحت تأثیر خودش قرار دهد؛ اگر در خانواده رسوخ پیدا کند باعث استحکام بنیان خانواده و در صنایع باعث پایداری شغل و ایجاد فرصت شغلی خواهد شد. 
4500 رشته در فنی و حرفه ای آماده تدریس است
 وی گفت: در راستای توانمندسازی نیروی انسانی، اشاعه فرهنگ مهارت آموزی و فراگیر نمودن فرهنگ آموزشی حدود 4500 رشته در فنی و حرفه ای در حوزه های مختلف فنی خدماتی، کشاورزی، فرهنگ و هنر تدوین شده است و آماده تدریس می باشد.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان افزود: این استانداردها در جامعه هدف از جمله روستائیان، عشایر، دانشجویان، کارگران شاغل در صنایع، سربازان فعال در پادگان ها و همه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش قرار می دهد و محدودیت خاصی حتی از لحاظ سنی ندارد به طوری که از 5 سالگی مهارت هایی را آموزش می دهیم.کارگر با اشاره به اینکه مرکز آموزش فنی و حرفه ای در دو حوزه بخش خصوصی و دولتی کار می کند گفت: آموزش های فنی و حرفه ای به صورت دوره های کوتاه مدت و بلند مدت برگزار می شود و در مراکز دولتی این آموزش ها به صورت رایگان انجام می شود.
در استان یزد شهرستان بهاباد بیشترین حمایت را از فنی و حرفه ای داشته است
 وی در خصوص مراکز آموزش خصوصی آموزشگاه های آزاد گفت: در حال حاضر 430 آموزشگاه آزاد در سطح استان داریم که مشغول فعالیت هستند و اشتغال خوبی ایجاد شده است و در نظر داریم در شهرستان بهاباد هم بدون محدودیت برای این مراکز مجوز فعالیت بدهیم.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان ضمن تشکر از حمایت های فرماندار بهاباد جهت راه اندازی این مرکز گفت: تنها شهرستانی که  در حوزه آموزش های مهارتی بیشترین حمایت را از ما نموده است شهرستان بهاباد است؛ زیرا فرماندار بهاباد می دانند این مرکز برای شهرستان بهاباد چقدر دارای اهمیت و تأثیرگذار است.
وی همچنین در خصوص آموزش مشاغل خانگی گفت: در حوزه آموزش مشاغل خانگی مجوز آموزش داده می شود تا فرصت شغلی هم برای افراد در منزل وجود داشته باشد.کارگر گفت: آموزش های ما براساس نیازسنجی است و باتوجه به نیاز شهرستان بهاباد دوره های آموزشی و امکانات لازم را جهت آموزش فراهم خواهیم نمود.
 
نیازسنجی در حوزه آموزش های روستایی از اهمیت بیشتری برخوردار است
 وی افزود: نیازسنجی در حوزه آموزش های روستایی از اهمیت بیشتری برخوردار است تا ضمن جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، ارائه خدمات و عدالت گستری در کل مناطق به ویژه مناطق محروم را داشته باشیم تا روستاها با استفاده از علم روز آموزش ببنند و به اقتصاد کمک کنند.مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان با اشاره به اینکه چارت این مرکز تهیه و نیروی های مورد نیاز کادر اداری و آموزشی آن مشخص گردیده است گفت: در این مرکز آموزش رشته های اتومکانیک، رشته های تخصصی برق صنعتی و برق ساختمان باتوجه به وجود چاه های کشاورزی که در شهرستان وجود دارد انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه جهت توانمندسازی مردم بهاباد که ظرفیت بسیار خوب و بالایی دارند این مرکز باید زودتر از این راه اندازی می شد گفت: اگر این احساس نیاز در شهرستان باشد این فعالیت تا زمانی که نیاز مردم را داشته باشیم تداوم خواهد داشت.