نمایش خبر نمایش خبر

بزرگترین تعمیرات اساسی کارخانه فرآوری شرکت سنگ آهن با موفقیت انجام شد


به گزارش مرکز اطلاع رسانی، با همت و تلاش شبانه روزی پرسنل زحمنکش و متعهد شرکت در بخش هایی مختلف فنی و تولید، بزرگترین تعمیرات اساسی کارخانه فرآوری در مدت پیش بینی شده با موفقیت انجام شد.
معاون فنی شرکت در گزارشی به خبرنگار ما گفت: این تعمیرات به دلیل همزمان ریلاینینگ هر دو آسیاب چغارت و سه چاهون و پیاده سازی سیستم اتوماسیون و جلوگیری از حوادث ایمنی وفنی نیاز به برنامه ریزی و اجرای دقیقی داشت که با موفقیت انجام شد.
حیدری پور گفت: سیستم فعلی اتوماسیون کارخانه فرآوری با توجه به شرایط موجود کارخانه و همچنین بحث اصلاح خطوط از نظر فنی جوابگو نبود و با عنایت به اینکه این سیستم تحت لیسانس شرکت ABBمی باشد و متاسفانه شرکت فوق بدلیل شرایط تحریم از انجام کارخوداری نمود.فلذا این مهم توسط متخصصین داخلی و همکاری همه جانبه پرسنل شرکت با موفقیت انجام شد.
وی در ادامه یادآور شد: از دیگر موارد مهم انجام شده در این تعمیرات می توان به انجام تعمیرات اساسی تیکنر، لوله ها، آسیاب سه چاهون ، سنگ شکن، تعویض گیربکس آسیاب چغارت و غیره اشاره نمود.
حیدری پور در پایان خاطر نشان کرد : در این تعمیرات حدود سی هزار نفر ساعت کار تعمیراتی انجام گرفت.