نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات لیگ هفت سنگ پنجشنبه هر هفته در بافق

برگزاری مسابقات لیگ هفت سنگ پنجشنبه هر هفته در بافق

دومین دوره مسابقات لیگ هفت سنگ کارکنان شرکت با حضور  10   تیم در دو گروه 5 تیمی بصورت دوره ای برگزار می گردد. که بازیها دردو نوبت 12 دقیقه ای و در صورت مساوی شدن، با  وقت اضافه که 5 دقیقه لحاظ گردیده انجام می شود. مسابقات هر پنجشنبه از ساعت 15 لغایت 17 با انجام 4 دیدار در محل زمین هندبال ساحلی ,جنب ورودی پارک آهنشهربرگزار می شود و تا پایان بهمن ماه سال جاری ادامه دارد. تعداد نفرات تیمهای شرکت کننده در این رقابتها 60نفر می باشد  . این مسابقات مفرح با استقبال خوب کارکنان شرکت( حدود 70 نفر) در تمام رده های سنی در حال برگزاری می باشد . در هفته سوم مسابقات  گروه A : PM  - روانکاری فرآوری و در گروه B: بارگیری فرآوری و تعمیرات فرآوری به ترتیب اول و دوم گروه خود می باشند.

ردیف

گروه A

ردیف

گروه B

1

امور ورزشی

1

حمل و نقل(B)

2

روانکاری فرآوری

2

تاسیسات معدن

3

pM

3

بارگیری فرآوری

4

حمل و نقل(الف)

4

تعمیرات فرآوری

5

آتش نشانی

5

ایمنی

 

 

 

 

 

 

 

گروه بندی تیمها در مسابقات لیگ هفت سنگ کارکنان شرکت سنگ آهن بافق
سرپرست مسابقات -منصوریان