نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری مسابقات ده گانه آزاد کشوری تیر و کمان در تهران


به گزارش هفته نامه افق کویر، پاکزاد رییس هیئت تیر و کمان بافق گفت:  مسابقات ده گانه آزاد کشوری تیر و کمان در تهران به میزبانی آکادمی تیرگان 7 و 8 آبان ماه در مسافت ۷۰ و۳۰ متر برگزار شد.
در بخش ریکرو بانوان تیم فلات سنگ آهن مرکزی ایران از بافق توانست در مسافت ۷۰متر مقام دوم را سمانه رمضانپور و مقام سوم را عاطفه صابر کسب نمایند.
همچنین در مسافت ۳۰متر مقام اول را ریحانه افضلی، مقام دوم طیبه رحیمی و مقام سوم را نیز مبینا فلاح کسب نمودند. 
پاکزاد از حمایت مدیریتشرکت فلات ایران تقدیر نمود.