نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری اردو دو روزه مربیان و سر گروههای حلقه های شجره طیبه

برگزاری اردو دو روزه مربیان و سر گروههای حلقه های شجره طیبهاردو دو روزه مربیان و سر گروههای حلقه های شجره طیبه صالحین خواهر   در اردو گاه تفریحی  پاییزان مهریز برگزارشد
در این برنامه مربیان و سرگروههای حلقه های شجره طیبه صالحین در یک اردو دو روزه شرکت کردند و با اجرای برنامه های مختلف فرهنگی ، تفریحی، ورزشی و برگزاری کارگاه با اهداف تربیتی خاص در ارتقاء مربیان و سرگروههای دنبال شد. که هدف در این اردو تقویت انجسام ، نشاط، انگیزه، روحیه معنوی و ارتقاء دانش و مهارت های تربیتی  مربیان و سرگروهها  شجره طیبه صالحین بود و در ادامه مسابقاتی برگزار گردید. و همچنین مسئول معاونت تعلیم وتربیت سپاه الغدیر بهمراه دهقان از این اردو بازدید بعمل آوردند و با مربیان و  سرگروه ها صالحین در مورد موضوعات شجره طیبه صالحین به گفت و گو نشستند.