نمایش خبر نمایش خبر

برگزاری اردوی تفریحی پسران و دختران ذهنی


به مناسبت هفته جهانی معلولان در روز دوشنبه 16آذر اردوی تفریحی داخلی ویژه حرفه آموزان ذهنی مرکز پسرانه توانا و دخترانه نرگس در محل پارک آبشار بافق برگزار شد.
از آنجایی که یکی از اهداف جامعه معلولین بالابردن روحیه نشاط و شادابی دربین معلولین می باشد به مناسبت هفته معلولان در روز دوشنبه مورخ 16آذر این تشکل اقدام به برگزاری اردوی یک روزه در محل پارک آبشار این شهر برای 40نفر از معلولین ذهنی که در مراکز حرفه آموزی پسرانه توانا و دخترانه نرگس مهارت آموزی می شوند نمود.
درپایان جادارد از اداره آموزش و پرورش بافق که در این روز یک دستگاه اتوبوس جهت حمل و نقل حرفه آموزان به پارک آبشار در اختیار جامعه معلولین قرار داد کمال تقدیر و تشکر را داشته باشیم.