نمایش خبر نمایش خبر

برنامه ریزی جهت بازگشایی مدارس

برنامه ریزی جهت بازگشایی مدارسابوالفضل ندافیان| اولین نشست ستادطرح مهر پنج شنبه گذشته در محل آموزش و پرورش بافق با حضور اعضاء این ستاد تشکیل شد.
در این نشست علی اصغر رنجبر، مدیر آموزش پرورش بافق از اهمیت برنامه ریزی جهت بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 95-94 گفت و خواستار برنامه ریزی بهینه برای هرچه بهتر برگزار شدن این مراسم شد.
 در ادامه این نشست پس از گزارشات اعضاء ستاد به مدیر آموزش و پرورش، پیرامون برنامه های مصوب شده بحث و تبادل نظرگردید و تصمیماتی لازم صورت گرفت.
شایان ذکر است؛ این جلسات با عناوین مختلف تا بازگشای مدارس ادامه دارد.