نمایش خبر نمایش خبر

برنامه ريزی جهت راه اندازي سيستم اطلاعاتي مکاني(GIS)

سرپرست شهرداري بافق:

سرپرست شهرداري بافق از شروع برنامه ريزی  جهت راه اندازي سيستم اطلاعاتي مکاني يا به اختصار GIS، مميزي املاک و ساماندهي بايگاني در شهرداري اين شهر خبر داد.
سيد علي نوروززاده افزود: با توجه به نقش و تاثير GISدر مديريت شهري، اقدامات اوليه جهت عقد قرارداد با مشاور و پيمانکار ذيصلاح در حال انجام است.
وي با بيان اينکه  GISنوعي سامانه موقعيت مکاني است که توانايي ادغام اطلاعات موجود در منابع متعدد و سطوح متفاوت مسئوليت ها در يک سازمان را دارد گفت: در اين سامانه،  اطلاعات متعددي از قطعات ملکي،املاک و مستغلات،ابنيه، معابر و تاسيسات محدوده شهر جمع آوري و مورد استفاده واحد هاي مختلف از جمله فني و شهرسازي شهرداري قرار خواهد گرفت.
سرپرست شهرداري بافق گفت: در تمام شهرهايي که توانسته اند سيستم اطلاعات جغرافيايي را راه اندازي کرده و به بهره برداري برساننند، به گونه اي آشکار از افزايش بهره وري در بخش هاي مختلف خدماتي و کاهش بسياري از هزينه ها برخوردار شده اند.