نمایش خبر نمایش خبر

برقراری عدالت وظیفه خطیر دستگاه قضایی است


رئیس دادگستری شهرستان خاتم گفت : برقراری عدالت وظیفه خطیر دستگاه قضایی است که باید در جهت تحقق آن در جامعه کوشید.
محمد مهدی مدرس زاده در حاشیه مراسم پر فیض زیارت عاشورا در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری شهرستان خاتم افزود : یکی از دلایل قیام امام حسین (ع) وجود فساد گسترده در دستگاه خلافت و ظلم و بی عدالتی یزید بود که جامعه مسلمین را  به علت حکومت فردی نالایق و ناآشنا به احکام اسلام با بی عدالتی عظیمی روبرو ساخته بود و این بی عدالتی خود منشأ ظهور منکرات بسیار دیگری گردیده بود.
وی اظهار داشت: قیام کربلا عدالت خواهی را جاودانه کرد و سد محکمی در برابر ظالمان تاریخ ایجاد نمود و درسی به همه جهانیان در همه پهنای تاریخ داد که ایستادگی در برابر ظلم و برقراری عدالت وظیفه هر آزادمردی است که اگر این وظیفه فراموش شود جامعه ای تاریک و منحط را می بایست انتظار کشید.
این مقام قضایی ، وظیفه خطیر برقراری عدالت در جامعه کنونی را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی برشمرد و بیان داشت : توفیق خدمت در دستگاه عدلیه و شکر این نعمت تلاش در جهت تحقق عدالت و امنیت در جامعه است.