نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برف بر مذاق کشاورزان خوش آمد

برف بر مذاق کشاورزان خوش آمد

در چند روز گذشته شاهد بارش نزولات رحمت خداوند منان از آسمان به صورت برف و بارش در تمامی نقاط کشوربودیم . در روستاهای اطراف بافق به ویژه گزستان ، هریسک علیا ، باغدر ، ندکوه و ... که در ارتفاع بالاتری قرار دارند برفی بارید که در 33 سال گذشته بی سابقه بود و ارتفاع برف به بیش از 35 سانتی متر رسید برفی بسیار آبدار و مفید برای کشت گیاهی آن منطقه .
 سید منصورمیرعلمی