نمایش خبر نمایش خبر

برخی از نقاط بلوار انقلاب روشنایی کافی ندارد


به گزارش هفته نامه افق کویر، با توجه به این که خیابان انقلاب بافق از امکانات مناسبی از جمله فضای سبز و …برخوردار نیست.خبرنگار ما؛ گزارشی از شهروندان آن محله تهیه نموده که در ادامه می خوانید:
مرد ۴۲ ساله ای درباره خیابان انقلاب ۶۶ گفت: حفاری جهت آب و فاضلاب باعث تخریب آسفالت شده و چندین بار سپر ماشین و لوله اگزوز خودرو افراد شکست.
وی به زباله های رها شده اشاره کرد و گفت: سطل زباله وجود دارد اما زباله ها را در زمین خاکی می ریزند با این شرایط بیماری؛ واقعا خطرناک است.
وی در خصوص بسته شدن دور برگردان همان منطقه بیان کرد: از پمپ بنزین لطفی بعضی از وسایل نقلیه خلاف می آیند چون دور برگردان را بسته اند، خیلی خطر دارد که جان یک نفر هم گرفته شود.
محمد حسن دهقانزاده در حوالی انقلاب ۳۰ گفت: عصرها تعداد زیادی از مردم در خیابان به پیاده روی می پردازند چون پیاده رو وجود ندارد.
وی ادامه داد: بسیاری از اهالی این منطقه برای پیاده روی به بلوار کشاورز می روند. حتی خاکی بودن و خطر تصادف در آن مسیر وجود دارد.
محمد حسین فتوحی در ادامه گفت: فضای سبز مشکل دارد، از اول میدان فاطمیه تا درب مغازه ما هیچ درختی کاشت نشده است. چند بار اعلام کردند که جهت کاشت درخت می آیند اما خبری نشد.
وی افزود: حتی درخت آکالیپتوس را قطع کرده؛ مردم آشغال کنار خیابان گذاشته و سطل زباله وجود ندارد.
علیرضا پورسلطانی گفت: انقلاب ۳۳ از همه لحاظ مشکل دارد. روشنایی، باغچه هایی پر از زباله و سطل زباله وجود ندارد.
قاسمیان گفت: داخل زمین های بایر پراز زباله است دیوار یا درب بگذارند تا افراد زباله نریزند.
هاشم برزگری بیان داشت: بیش از ۲۰ سال است این خیابان روشنایی و اصلاً نظافت ندارد. مردم؛ از پل هوایی استفاده نمی کنند و فاقد پله برقی است.
جواد برزگری در پایان اعلام کرد: درختان آبیاری نمی شود. توسط ساکنین از آن سمت خیابان توسط لوله کشی آب به درختان داده می شود.

سارا شفیعی- حدیث امیریان|