نمایش خبر نمایش خبر

بدانیم(شماره 714)

بدانیم(شماره 714)علی خواجه  بافقی| آیا می دانید: شاه نعمت ا... ولی سفری هم به بافق داشته است، داستان سفر ایشان از این قرار است که در کتاب جامع مفیدی به چشم می خورد، ایشان سفری به مصر و عربستان و مناطق مختلف ایران و بعد به یزد امد و بعد از راه بافق متوجه کوهبنان شد. چون منزل چاه خاور که ما بین یزد و بافق است، رسید. کاروانی را در انجا دید که اقامت گسترده دارند. دزدان که در کمین بودند فرصت یافته در قافله تاختند، تمامی تجار و کاروانیان را دست بسته، متوجه آن  جناب شدند تا آن حضرت را به قید در آوردند. حضرت با نصیحت و ارشاد دزدان را به توبه وادار کرد و دست و پای ایشان را باز کرد و آن حضرت به قصبه بافق تشریف فرما شدند. وقتی به بافق رسیدند. اول به زیارت امام زاده عبدا... بن موسی بن جعفر(ع) رفتند. خدام برای پذیرایی ایشان خرما آوردند و ایشان نوش جان کردند و پنج خرما که خوردند. دانه های خرما آن را دور خود به زمین فرو کردند. نویسنده جامع مفیدی بعد توضیح می دهد که تا زمان تألیف این کتابی در سال(1083) هر پنج درخت، هر سال خرما می دهند.پنج درخت خرما  روبروی صحن متبرک وجود دارد. شاه نعمت ا... ولی بنا به قول مشهور در رجب (730 هجری) در کوهبنان متولد شد. بعضی نوشته اند عمر وی 104 سال می باشد و سال وفات او را 837 تا 834 دانسته و مزار شریفش در ماهان کرمان می باشد.
آیا می دانید: دشتخون امروز بهرام آباد نام داشته و یا قلعه کافر، خصوصیات قلعه این بود که در اطراف قلعه خندقی حفر شده بود که در مواقع جنگ آن را آب می انداختند که به شکل با تلاقی غیر قابل عبور بود.
چرا بعد از بهرام آباد دشتخون نامیده شد؟ چون در هر دو طرف این منطقه کشته های زیادی بر روی زمین افتاده بودند بطوری که هر نقطه آن را به مانند میدان جنگ خون آلود نموده بود به همین علت دشتخون معروف شد.(قلعه بهرام آباد هنوز آثار خرابه های آن موجود است. که بعنوان آثار تاریخی بجا مانده است.)
تاریخ بنا قلعه به سالهای اواخر قرن دوم یعنی 183 ه.ق  است.
آیا می دانید که: قاضی میر جعفر جز آثار باستانی و تاریخی قرار گرفته و آثار و بناهای دیگر آن در عمق 4 متری زمین قرار دارد و  در سمت جنوبی مقبره قسمتی از محراب و دیوارهای گلی است. سبک معماری به قرون اولیه اسلامی است.
آیا می دانیدکه: روستای فاضلیه توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای ملی« بنام سید عباس فاضلی با مشارکت( حاج میرزا محمد ملک زاده بافقی)» در سال 1330 هجری شمسی در سمت غربی قاضی میر جعفر احداث گردید.
نام همسر سید عباس فاضلی: بی بی مرمر می باشد. وی فرزندی نداشت و در کارهای خیر پیشقدم بود. یکی از کارهای بی بی مرمر این بود که قاضی میر جعفر به دست او در سال 1337 شمسی تعمیر شد .