نمایش خبر نمایش خبر

بافق مستلزم اجرای برنامه هایی در زمینه حجاب


به گزارش هفته نامه افق کویر، به مناسب هفته عفاف و حجاب خبر نگار ما، سراغ مسئول فرهنگ سرای تخصصی مهدویت بافق رفت و با وی به گفتگو پرداخت:

افق کویرلطفا خودتان را معرفی نمایید؟
راضیه کریمیان، مسئول فرهنگ سرای تخصصی مهدویت بافق هستم.
افق کویر برای داشتن پوشش اسلامی نظر خود را بیان کنید. و ادارات مربوطه در شهرستان چه اقداماتی در این زمینه باید انجام دهند؟
به نظر من؛ حجاب کامل شامل چادری که تمام اعضای بدن را بپوشاند .وادارات باید در این زمینه فرهنگ سازی کنند.
افق کویرحجاب جوانان؛ به زمان کودکی آنها مربوط است یا خیر؟
صد در صد تشویق خانواده مهم است. اگر خانواده ای فرزند خود را مجبور به استفاده از چادر نماید. او تنها برای مدتی اطاعت خواهدکرد. اما؛ خانواده ای که دختر را به حجاب تشویق کند. بهترین پوشش اسلامی را خواهد داشت.
افق کویر آیا برای تشویق دختران در سطح شهرستان؛ برنامه ای داشته اید؟
در خصوص برنامه حجاب خیر، اما سفر هایی که با دانش آموزان همراه بودم، با آن ها صحبت داشته ام که خوشبختانه موثر بوده و حتی آرایش خود را به مرور زمان کمتر و به رعایت حجاب مشتاق تر می شوند
افق کویر نقش مردان برای زنان متاهل در خصوص حجاب چیست؟
مردان باید به حجاب زن و فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند.