نمایش خبر نمایش خبر

بازدید مسئولین اداره صنعت، معدن و تجارت از کارخانجات وکارگاه های وابسته


در حاشیه بازدید استاندار یزد از شهرستان بافق، رئیس اداره صنعت معدن و تجارت به همراه معاونین و مسئولین نسبت به بازدید از کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و کارگاه های وابسته احداث شده در شهرستان و شهرک صنعتی اقدام کردند و از فرصتهای سرمایه گذاری در این صنعت اطلاع حاصل نمودند.
در این بازدید مهندس انوری مدیر کارخانجات و مهندس خبازپور معاون فنی وی نسبت به تبیین فرصتهای جدید سرمایه گذاری در صنایع و ماشین آلات ریلی که منجر به ایجاد فرصتهای شغلی و سودآوری مناسب برای شهرستان خواهد شد، اقدام نمودند.