نمایش خبر نمایش خبر

بازتاب


مدير مسئول محترم هفته نامه افق کوير بافق
سلام عليکم
احتراما عطف به مطلب مندرج در صفحه 2 هفته نامه افق کوير مورخ 1394/09/15مبنی بر بيمه آتش سوزی منازل مسکونی  شهر بافق به اين صورت چاپ شده ((حدودا» 10 ميليون تومان ساختمان و 5 ميليون تومان منازل مردم فکر می کنند که  15 ميليون تومان را به آنها می دهند، ولی نوعی ماده 10 در آن اعمال می شود، مثلا شخصی که منزلش آتش می‌گيرد اگر 50 ميليون تومان ضرر کرده شهرداری با بيمه دانا در حد 3 الي 4 ميليون تومان به آنها خسارت پرداخت می کند )) به اطلاع می رساند  مطلب درج  شده صحیح نمی باشد و ناشی از عدم اطلاع نماينده محترم شعبه بيمه ايران بوده است و مطلب صحيح به اين شرح می‌باشد:  قرارداد بيمه  کليه منازل مسکونی شهر بافق به ميزان 20 ميليون تومان (10 ميليون تومان ساختمان و 10 ميليون تومان لوازم منزل) بدون اعمال ماده 10 قانون بيمه  توسط شهرداری با شرکت بيمه دانا منعقد گرديده است و در صورت بروز حادثه پس از اعلام نظر کارشناس بيمه  خسارت وارده حداکثر تا  سقف مبلغ 20 ميليون تومان  توسط بيمه دانا  قابل پرداخت می با شد. شایان ذکر است بیمه نمودن منازل در مقابل آتش سوزی احتمالی از سوی شهرداری به منظور آگاهی بخشی از خطرات عدم بیمه منازل در مقابل بلایای طبیعی و غیر طبیعی می باشد. بدیهی است شهروندان محترم جهت بیمه منازل و نیز سایر املاک خود از قبیل تجاری، اداری، مذهبی و... تا سقف  ارزش واقعی مبلغ مبلغ ملک خود اقدام نمایند.
روابط عمومی شهرداری بافق