نمایش خبر نمایش خبر

بازتاب شهرداری(706)

بازتاب شهرداری(706)هفته نامه افق کویردر نظر د‌ارد‌ که د‌ر ستون "بازتاب شهرد‌اری" به سوالات شهروند‌ان عزیز بپرد‌ازد‌ و پاسخ شهرد‌اری محترم نیز د‌ر همین صفحه به خوانند‌گان گرامی ارائه شود‌، به امید‌ این که پیشنهادها و انتقاد‌ات شما باعث بهتر شد‌ن شرایط بافق شود‌.
***
سئوال سلام، می خواهم از شهرداری بافق بپرسم! آیا تابحال از خیابان شهدا عبور نكردند و این آسفالت نامناسب و چاله ها را مشاهده نكردند!؟ تا ببینند اهالی این محله چه سختی می كشند؟
913-835
جواب ضمن تشکر از پیام شهروند محترم به اطلاع می رساند ترمیم آسفالت معبر یاد شده به عهده پیمانکار شرکت فاضلاب می باشد و شهرداری در این مورد و سایر موارد مشابه پیگیر می باشد.
سئوال  قابل توجه شهرداری بافق: نظافت خیابانها وكوچه ها اصلاً انجام نمی شود و كثیف است؛ متأسفانه مسئول نظارت یا شهرداری ندارد و اگر دارد؛ فقط (...) ما نیروی نظافت با وسیله كارش در خیابان نمی بینیم؛ اگر كار درست نشود جلو دیگران و مهمانان شرمنده می شویم از كثیفی خیابانها؛ خواهشمند است با افراد خاطی برخورد شود تا شهری تمیز داشته باشیم. 
 913-713
جواب: ضمن تشکر از پیام شهروند محترم به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد جدید شرکت تنظیف و همچنین اضافه شدن ماشین مکانیزه جارو، موارد مذکور برطرف خواهد شد.
سئوال سلام، خواهشاً فكری برای جاده ی چهار راه فنی حرفه ای كه به سمت بیمارستان ولی عصر(عج) می رود؛ خیلی خراب است. مسئولین پیگیر شوند.
 910-758
جواب: ضمن تشکر از پیام شهروند محترم به اطلاع می رساند ترمیم آسفالت معبر مذکور به عهده پیمانکار شرکت فاضلاب می باشد.
سئوال  باسلام، مدتی است خیابان شهدا و كوچه های آن جارو نمی شود و زمانی كه ماشین ها با سرعت رفت و آمد می كنند گردو خاك می شود از شهرداری تقاضامندیم در اولویت كاری قرار دهد. 
913-731
جواب : ضمن تشکر از پیام شهروند محترم به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد جدید شرکت تنظیف و همچنین اضافه شدن ماشین مکانیزه جارو، موارد مذکور برطرف خواهد شد.