نمایش خبر نمایش خبر

بازتاب شهرداری (شماره 710)

بازتاب شهرداری (شماره 710)هفته نامه افق کویردر نظر د‌ارد‌ که د‌ر ستون "بازتاب شهرد‌اری" به سوالات شهروند‌ان عزیز بپرد‌ازد‌ و پاسخ شهرد‌اری محترم نیز د‌ر همین صفحه به خوانند‌گان گرامی ارائه شود‌، به امید‌ این که پیشنهادها و انتقاد‌ات شما باعث بهتر شد‌ن شرایط بافق شود‌.
سئوالسلام شهرداری بافق، چرا مأموران جمع آوری زباله های بازيافتی فقط موادپلاستيكی و فلزي را از درب منازل جمع می كنند و كاغذ و پاكت شير و...را نمی برند.  913-390
جواب: ضمن تشکر از پيام شهروند محترم به اطلاع مي رساند پيمانکار جمع آوری مواد بازيافتی مکلف به جمع آوری کليه موارد قابل بازيافت می باشد و از  شهروندان محترم خواهشمنديم در صورت مشاهده موارد تخلف، مورد مورد نظر را به شماره 03532420880 اطلاع دهند.
سئوال سلام، از شهرداری محترم تقاضا داريم حالا ديگر موزاييك های پياده رو های بلوار وحشی روبروی بانك رفاه را درست كنند. 913-082
جواب: ضمن تشکر از پيام شهروند محترم به اطلاع می‌رساند پس از نصب علمک های گاز بازسازی کامل پياده روهای اين معبر انجام خواهد شد.