نمایش خبر نمایش خبر

بازاریان بافقی نیازمند حمایت در وضعیت کرونا


به گزارش هفته نامه افق کویر، هفته گذشته یکم تیرماه روز اصناف بود. در این روزها؛ تعدادی از کارمندان اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت، در بازار حاضر و با تبریک این روز، از کسبه با شاخه ای گل تقدیر بعمل آمد. خبرنگاران ما؛ پیرامون میزان توجه این 2ارگان به صنوف مختلف به سراغ بازاریان بافق رفته و با آنها گفتگویی انجام گردیده است.
ابتدا حمید عبداللهی از بازرسی‌های صورت گرفته از جانب بازرسین ارگان های مربوطه سخن گفت: هر ماه بازرس می آید. فاکتورها با قیمت مقایسه و با تورم حساب می شود.
وی میزان رضایتمند بودنش را از رییس اتحادیه خود اعلام داشت: از " اکرمی" راضی هستم. سالی یکبار جلسه برگزار و نظارت دارد.
بازاری معترض ادامه داد: در وضعیت کرونا هیچ حمایتی نشدم. حتی خبری از وامی که دولت اعلام کرد هم نیست. و هر سال، نسبت به فاکتورهای فروشمان باید مالیات بپردازیم. و در این ایام اجاره مغازه هم پرداخت نمودیم.
در ادامه، ولی ا...کوشکی بیان داشت: از اصناف بعضی مواقع بازرس می آید و از "طالعی" رییس اتحادیه رضایت دارم ولی در وضعیت کرونا هیچ حمایتی نشدم. سالیانه مبلغ یک میلیون و هفتصد تا 2میلیون تومان اجاره می پردازم. و هرسال افزایش داشته است.
دیگر بنگاه که خود را معرفی نکرد گفت: نسبتا راضی هستم. "عباسی زاده" جلسه برگزار می کند اما؛ من دعوت نشدم و هیچ حمایتی نگردیدم و مالیات هم که باید پرداخته شود.
" علی محمد حیدری" میوه فروش بافقی اعلام داشت: بازرسی بصورت منظم صورت می گیرد و "میرعبداللهی" جلساتی برگزار می کند و رییس ها حضور دارند و من بعنوان شاگرد مشغول بکارهستم.
قصابی که خود را "جلیل بافقی" معرفی کرد گفت: بیست روزی یکبار مراجعه دارند و از رییس اتحادیه خود راضی هستم. اما؛ حمایت نشدم.
"حمید زعیمیان" دارای ساندویچ فروشی در صحبت هایش توضیح داد: نیازمند حمایت هستیم. جلسات برای ما برگزار و بازرسی هم انجام می شود.
" علی دهقان زاده" صاحب مغازه پوشاک گفت: بازرسی دارند؛ امارییس اتحادیه از کسبه دفاع نمی کند. اتحادیه باید از کسبه حمایت کند، نه اینکه هرسال عوارض و مالیات بپردازیم. باتوجه به اینکه مالیات هم بسیار زیاد است. فروش ما نسبت به سالهای گذشته بسیار کاهش یافته ولی هر سال 15 تا 20 درصد افزایش مالیات داریم. باید مالیات براساس فروش محاسبه شود. من ناراضیم. و سالیانه پانصد هزارتومان پرداخت می کنم.
"علی اکبر طالعی" صاحب مغازه سوپرمارکت، با اشاره به بازرسی های مکرر گفت: بعضی مواقع جلسات برگزار می شود. ما ضعیف ترین و آخرین نفری هستیم که جنسی خراب باشد. باید چوبش را بخوریم و به عمده فروشی ها گیر داده نمی شود.
قابل ذکر است تعدادی از مغازه دارن رییس اتحادیه خود را نمی شناختند و اکثریت برای اجاره بالا و مالیات سنگین معترض بودند. و با توجه به افت بازار در وضعیت کرونا نیازمند حمایت بودند. عده قابل توجه ای از بازاریان هم معترض بر فروش اجناس در منازل توسط بانوان هستند که خواستار نظارت بیشتر از ارگان های مربوطه شدند.

راضیه برزگری-حدیثه امیریان|