نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

باردیگر هیئت ابوالفضل العباس(ع) نمونه شد

افتخاری دیگر برای هیئت ابوالفضل(ع) بافق

به گزارش خبرنگار هفته نامه افق کویر، طی گزارشات و تماسهایی که از سوی خوانندگان به دفتر این هفته نامه  واصل شد؛ مطلع گردیدیم هیئت ابوالفضل(ع) شهرستان بافق برای دومین بار در کشور توانست از میان هیئت های ورودی به صحن امام رضا(ع) نمونه گردد. خبرنگار ما گفتگویی با رئیس هیئت انجام داده است که با هم می خوانیم.
افق کویر: لطفاً خودتان را معرفی کنید؟
«عباسعلی مقامی» هستم، بازنشسته شرکت سنگ آهن و به مدت 42 سال مسئول و بنیانگذار هیئت حضرت ابوالفضل العباس(ع) مسجد امام جعفر صادق(ع) می باشم.
افق کویر: درباره افتخاری که نصیب هیئت شما گردیده است بفرمایید.
افتخار هیئت این است که در سال90 لوح تقدیری به عنوان نمونه شدن از بین976 هیئت از استان یزد و در سال جاری از بین5000 هیئت که کارت ورودی به صحن آقا علی بن موسی الرضا(ع) را داشتند؛ از نظر آستان متبرک آقا، باز هیئت ابوالفضل العباس یکی از 25 هیئت نمونه بوده است. از استان یزد دو هیئت انتخاب گردیده یکی از شهرستان اشکذر و دیگری از بافق.
افق کویر: دلیل نمونه شدن هیئت چیست؟
از نظر آستان قدس رضوی باید12شرط رعایت گردد که هر 12 مورد در هیئت ابوالفضل(ع) بوده است؛ شرایطی مثل: تمام افراد و عزاداران لباس مشکی به تن داشته باشند، حالت «بکائی» و حزن و اندوه در چهره افراد هیئت باشد. وی در حالیکه می گریست گفت: شرایط بعدی سبک نوحه خواندن است. نداشتن طبل، سنج، قمه و همچنین نگرداندن پرچم از دیگر شرایط بود. قاسمی مسئول هماهنگی کل هیأت مذهبی به ما گفت: هیئت با محتوا بوده و خیلی نظر مردم به شما جلب شده بود.و اگر برای سه مرحله نمونه شوید می توانید در طول سال یک روز به عنوان هیئت نمونه در شهادت امام رضا(ع) و وفات پیامبر(ص) داور هیئات شوید.
افق کویر: مداح هیئت چه کسی است؟
 محمد طالعی
افق کویر: چرا در هنگام صحبت گریه کردید؟
به یاد این افتادم که در بین این جمعیت که موج می زد و وقتی هیئت نمونه را نام بردند یکی از عزیزان که همراه من بود گفت: قلبم با سرعت زیاد می تپید و به یاد نام هیئت افتادم.
افق کویر: آرزوی شما چیست؟
به امید خدا تمام هیئت ها همین رویه را داشته باشند. حداقل در شهر خودمان نمونه باشیم و این مدال افتخاری باشد برای شهرمان و حتی استان. به قول قاسمی مسئول هماهنگی کل هیأت این افتخاری است برای استان یزد.
افق کویر: آیا اختلافاتی که در گذشته بین هیئتها وجود داشته است در حال حاضر هم وجود دارد؟  
خیر، شکر خدا هیئت ابوالفضل(ع) از قلعه، مهدیه، چهارده معصوم و تمام محله ها شرکت می کنند. همه با هم برادر و دوست هستیم.
افق کویر: از مسئولین مربوطه شهرستان چه انتظاری دارید؟
تبلیغات طوری باشد که همه نمونه شدن هیئت حضرت ابوالفضل(ع) را الگو بگیرند و رویه های در پیش گرفته شود تا باعث نمونه شدن همه در پیشگاه خداوند متعال باشد.