نمایش خبر نمایش خبر

آی کیو پایینها این جوریند

آی کیو پایینها این جوریندراحله فلاح|
کسانی که هوش هیجانی شان پایین است، چه توانمندی هایی را کمتر دارند؟ 
EQ  یا هوش هیجانی که معرف حضورتان است؛همان «ظرفیت شناخت بهتر هیجانات خود و دیگران و استفاده بهینه از این هیجانات جهت برقراری ارتباط بهتر و موثرتر با سایرین و سازگاری با خود» را می گویم. در طی سالهای اخیر آنقدر درباره این موضوع گفته و نوشته شده که به نظرم دیگر همه می دانند که هوش هیجانی چه اهمیتی در موفقیت های ارتباطی، شغلی و به طور کلی در زندگی دارد و نیز می دانند  کسانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند حائز چه ویژگی هایی هستند. در این مقاله به موضوعی می پردازیم که کمتر به آن پرداخته شده و ویژگی هایی را معرفی می کنیم که افراد دارای هوش هیجانی پایین، کمتر از آن بهره مندند.
 
افراد دارای هوش هیجانی پایین، چه ویژگی هایی را ندارند؟
 
1. ناتوانی در کنترل هیجان ها
 افراد دارای هوش هیجانی پایین نمی توانند هیجانات مختلف شان را تنظیم کنند و در ابراز هیجان دچار افراط می شوند. برای مثال برخی از این افراد که روی خشم خود کنترل زیادی ندارند، علاوه بر اینکه در هر ساعت از شبانه روز آماده خشمگین شدن هستند در برخورد با مواردی که آنها را به خشم می آورند مته به خشخاش هم می زنند. 
 
2. ناتوانی در شناسایی حالات هیجانی دیگران که از طریق زبان بدن آنها ابراز می شود
 توانایی تشخیص حالات هیجانی غیر کلامی دیگران مانند حالات چهره، یکی از مولفه های مهم هوش هیجانی است. کسی که دارای هوش هیجانی پایینی است نمی تواند رنجش آشکار دیگری را که از طریق حالت چهره یا دیگر ابزارهای زبان بدنی او قابل شناسایی می باشد تشخیص دهد. 
 
3. ناتوانی در ابراز هیجان از طریق حالات چهره
حتمالاً افرادی را در اطراف خود دیده اید که اصلاً نمی توان از روی حالت چهره شان متوجه ناراحتی، شادی، عصبانیت یا دیگر هیجانات آنها شد. این مسئله نه به دلیل توانایی مدیریتی آنها در ابراز هیجان و کنترل زبان بدن شان، بلکه به دلیل ناتوانی آنها در ابراز ساده ترین احساسات ایجاد می شود.
در شرایط پایین بودن هوش هیجانی، فرد هیجانات دیگران را به شکل نادرستی تعبیر و تفسیر می کند برای مثال شادی دیگری را به عنوان توهین به خودش تعبیر می کند
4. ناتوانی در حفظ دوستان
افراد با هوش هیجانی پایین شبکه ی دوستان و آشنایان کوچک و محدودی دارند. این افراد نمی توانند روابط خوبی را با دوستان و همکاران خود ایجاد یا حفظ کنند.
 
5. ناتوانی در ابراز هیجانهای متناسب با موقعیت 
کسانی که هوش هیجانی شان پایین است از درک کافی نسبت به کارکرد اجتماعی هیجانها برخوردار نیستند. برای مثال از یک موقعیت معمولی تا حد انفجار عصبانی می شوند و یا در مراسم ختم و عزامی خندند. 
 
6. ناتوانی در نشان دادن واکنش مناسب نسبت به هیجانهای منفی دیگران
این افراد در مدیریت کردن هیجان های دیگران نیز موفق نیستند و با نشان دادن واکنش های نامناسب نسبت به هیجانات منفی دیگران اوضاع را بدتر می کنند. 
 
7. ناتوانی در تعبیر درست هیجانات دیگران
در شرایط پایین بودن هوش هیجانی، فرد هیجانات دیگران را به شکل نادرستی تعبیر و تفسیر می کند برای مثال شادی دیگری را به عنوان توهین به خودش تعبیر می کند. 
 
8. ناتوانی در تشخیص هیجانهای دیگران از طریق صدا، صوت و لحن آنها
یکی از راه های ابراز هیجان، ایجاد تغییر در تُن صدا و لحن صحبت کردن است. کسانی که هوش هیجانی پایینی دارند از قدرت تشخیص این تغییرات در تن و آهنگ صدای دیگران کم بهره اند، برای مثال غمی را که در صدا و شکل حرف زدن دیگری وجود دارد، تشخیص نمی دهند. 
 
9. ناتوانی در مدیریت صدا و لحن خود
 کسانی که هوش هیجانی پایینی دارند در ابراز هیجان از طریق ایجاد تغییر در تن صدا و یا لحن خود مهارت کمی دارند. برای مثال در برابر کوچکترین مسئله ای، صدایشان را بالا می برند و یا مسائل مهم و حیاتی مثل دادن یک خبر بد به کسی را با صدایی سرد و لحنی بیش از حد منطقی به او اطلاع می دهند. 
 
10. ناتوانی در همدلی با دیگران
همدلی مستلزم تشخیص حالات هیجانی دیگران و ابراز هیجان های مناسب است. افراد دارای هوش هیجانی پایین به دلیل کم بهره مندی از هر دوی این الزامات، توانایی کافی را در همدلی کردن با دیگران ندارند.
 
آیا پایین بودن هوش هیجانی یک مشکل غیر قابل حل است؟ 
به هیچ وجه، بالا و پایین شدن هوش هیجانی کاملاً دست خود ماست. همه ما می توانیم مهارت های لازم برای ارتقای آن را بیاموزیم. هیچ وقت هم برای یادگیری و ارتقای آن دیر نیست، هیچ وقت.
 
بخش تبیان