نمایش خبر نمایش خبر

این حق افراد است که حرف، مشکلات و اعتراض خود را بیان کنند

در گفتگو با مدیرکل دادگستری استان یزد مطرح شد:

اکرم عباسی|  محمد رضا حبیبی، مدیر کل دادگستری استان یزد در حاشیه تودیع و معارفه دادستان شهرستان بافق به پرسش های خبرنگار هفته نامه افق کویر پاسخ داد.
مدیرکل دادگستری استان یزد در پاسخ به این پرسش که" هدف از سفر به بافق چه بوده است؟" گفت: سفرهای دوره ای را معمولاً در حوزه های قضایی دارم. در طول 15 ماهی که به استان یزد آمده ام، این سفر سوم به شهرستان بافق است. معتقدم که رفتن به حوزه ها و سرکشی از نزدیک و گفتگو با همکاران، مردم و مسئولین بحث نظارتی ما را می تواند نسبت به حوزه های قضایی تقویت کند. این سفر بیشتر جهت معرفی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق است. چند ماه بود که شهرستان به لحاظ انتقال دادستان قبلی فاقد دادستان بود و با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ضرورت داشت که دادستان معرفی شود و به حمدا... یکی از همکاران مجرب، پر تلاش و متدین ابلاغ آن صادر و در جمع مسئولین معرفی شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به جوان بودن دادستان آیا او از تجربه کافی برخوردار هست و از عهده مسئولیت خود برمی آید؟ افزود: حداقل وی 6 سال در یکی از استان های پر چالش مشغول به خدمت بوده و از تجربیات خوبی برخوردار است.
حبیبی در پاسخ به این پرسش که در "اعتراضات سال 93 تعدادی از کارگران شرکت سنگ آهن بازداشت شده و شاکیان از شکایت خود صرف نظر کردند، با این حال برای این کارگران پرونده سازی شد، گفت: پرونده بحث های خصوصی دارد که آن قسمت هایی که جنبه خصوصی دارد و شکات رضایت دارند، طبعاً بسته می شود، منتها یکسری جرائم عمومی نیز مطرح است که آن جرائم عمومی قابل گذشت نیست. به لحاظ اینکه این پرونده با دقت بیشتری و بدون تنش رسیدگی شود درخواست احاله کردیم از مرکز و این احاله پذیرفته شده و پرونده در مرکز استان رسیدگی می شود؛ البته تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد با توجه به جوی که حاکم بوده. افراد بعضاً ممکن است تحت تأثیر جوهای عمومی مرتکب جرائم شده باشند. با دید اغماض تا آنجایی که بشود نهایت تخفیف اعمال شود. منتها شرط آن این است که در ادامه کار شاهد باشیم که از کرده خود پیشمان هستند، چون بحث اعتراض، حرف و مشکلات را بیان کردن یک بحث است که حق هر کسی است و هر صنفی ادعا و صحبتی دارد می تواند به مرجع خود مراجعه کند و مشکل خود را مطرح کند؛ ولی اگر اعتراض قرار باشد توأم شود با توهین، تخریب و آتش سوزی این را دیگر هیچ کس نمی پذیرد. و آن قسمتی که جنبه مجرمانه پیدا کند طبعاً بایستی رسیدگی شود.
 وی در پاسخ به این پرسش که "در صورتجلسه 9/6/93 مشخص گردید که شهر بافق نیاز به توسعه دارد و کارگرها نیز به همین دلیل اعتراض داشتند در این رابطه توضیح دهید" عنوان کرد: اتفاقاً کارهای توسعه ای خوبی انجام شده و ما نیز به نوبه خودمان در دادگستری تقربیاً 90 درصد چارت آن را تکمیل کردیم. این بیانگر توجه ای است که به منطقه شده است. ساختمانی که در دست احداث است با اعتباری حدود 4 میلیارد تومان تقریباً 40درصد پیشرفت داشته است و دستگاه های دیگر نیز مشغول هستند و در سطح شهر شاهد فعالیتهای آنها هستیم.