نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت چهاردهم)


گرد آوری: مهدی پور عسکری|
*** قلب انسان هنگام تپیدن میان دو تپش استراحت می کند این یعنی اگر فرد ۷۰ سال عمر کرده باشد قلبش به اندازه ۴۰ سال استراحت کرده است!!! 
*** پیام های عصبی با سرعتی برابر با ۱۷۰ مایل در ساعت به مغز رسیده و از مغز به سلول های عصبی می رسند!!!
*** بدن ما به طور مداوم خود را ترمیم می کند هر سه ماه یکبار بافت استخوانی به طور کامل تعویض می شود و هر ماه پوست جدید رشد می کند به راحتی می توانیم فرآیند پیری را به تاخیر بیندازیم!!!
*** بدن یک انسان معمولی به اندازه کافی شامل: سولفور برای کشتن تمام شپش های بدن یک سگ، کربن برای ساخت ۹۰۰ مداد، پتاسیم برای آتش زدن یک توپ فوتبال، چربی برای ساختن ۷ قالب صابون، فسفر برای درست کردن سر ۲۲۰۰ کبریت و آب برای پر کردن ۱۰ تنگ را دارد!!!
*** هر 50 ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا می شود!!!
*** در زیمبابوه از هر پنج نفر یک نفر به بیماری ایدز مبتلا است!!!
*** فرورفتگی ناخن پا ، ارثی است!!!
*** اگر سلول های موجود بر روی پوست بدن یک انسان را به دنبال هم بیچینیم طول آن 45 مایل خواهد شد!!!
*** استخوان ران انسان قوی تر از بتن هستند!!!
*** مینای دندان سخت ترین ماده در بدن شماست!!!
*** دندانهای که رنگ شیری دارد نسبت به دندانهای که رنگ سفید دارد دیرتر خراب می شود!!!
ادامه دارد...