نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت هشتم)

آیا می دانید(قسمت هشتم)گرد آورنده: مهدی پور عسکری| 
*** در کلیه ها 200میلیون کانال وجود دارد!!! 
*** با برداشتن تخمدانها عمر بیمار بطور متوسط ۸ سال کمتر می شود!!!
*** کبد انسان در ۳۰۰ تا ۵۰۰ روز نو می شود، یعنی اینکه از سلولهای جدیدی برخوردار می شود!!!
***زبان قوی ترین ماهیچه در بدن است!!!
***ناخن های دست 4 برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند!!!
*** بیشتر سر دردهای معمولی از پرخوری و کم نوشیدن آب است!!!
ادامه دارد.....