نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت نوزدهم)


گرد آوری: مهدی پور عسکری| 
*** از هر 10 زن یک نفر در طول زندگیش به سرطان سینه مبتلا می شود!!!
*** عدسی چشم انسان در طول عمر او همیشه در حال رشد است!!!
***روزانه در جهان 1 میلیون زن حامله می شوند!!!
*** جنین در رحم مادر می تواند دچار سکسکه شود!!!
*** در بدن یک انسان بالغ بین 80 تا 100 میلیارد سلول وجود دارد!!!
*** از کسانی که دچار سکته قلبی می شوند 75٪ مردان بین 50 تا 70 سال می باشند!!! 
*** 90 ٪ سرطان ریه و 40 ٪ دیگر سرطانها را کشیدن سیگار باعث می شود!!! 
*** آب لیمو ترش از ابتلا به سرطان سینه جلوگیرى می کند!!!
*** عمر گلبولهاى سفید حداکثر 200 روز است!!!
*** تعداد گلبولهاى سفید در بدن یک انسان بالغ به 35 میلیارد می رسد!!!
*** سریعترین پیامی که از دستگاه عصبی به مغز می رود با سرعت 288 کیلومتر است!!!
*** پوست پلک انسان ظریفترین جاى پوست بدن می باشد ضخامت آن به 0.05 میلیمتر است!!!
*** یک انسان بالغ جمعاً از 206 استخوان تشکیل شده است!!!
*** قلب در هر دقیقه 5 تا 6 لیتر خون در بدن جابجا می کند!!!
ادامه دارد...