نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت نهم)

آیا می دانید(قسمت نهم)گرد آورنده: مهدی پور عسکری| 
***افراد مو بور موی بیش تری از افراد مو خرمایی یا مو مشکی دارند!!!
***شکستگی استخوان ناشی از پوکی استخوان در زنان دو برابر مردان است!!!
*** بچه‌ها بدون کشکک زانو متولد می شوند که در سن ۲ تا ۶ سالگی ظاهر می‌ شوند!!!
*** جنین انسان بعد از ۱۷ هفته می تواند خواب ببیند!!!
*** شبکه چشم انسان ۱۳۵ میلیون سلول دارد که مسؤلیت تشخیص رنگها را بر عهده دارند!!!
ادامه دارد...