نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت ششم)

آیا می دانید(قسمت ششم)گردآورنده: مهدی پور عسکری| 
* ** یک انسان در طول عمرش بطور متوسط 1300 لیتـر عرق می کند!!!
*** از هر 8500 نفر فقط یک نفر قلبش در سمت راست هست!!!
*** انسان در طول عمرش بین 30 تا 40 هزار لیتر ادرار می کند!!!
***  از کسانی که دچار سکته قلبی می شوند 75 درصد مردان بین 50 تا 70 سال می باشند!!!
*** کلیه هایمان روزانه 700 لیتر خون را تصفیه می کنند!!!
***  اکثر مردم نیمی از جوانه های چشایی خود را از دست داده اند!!!
*** خميازه از دوره جنيني و 11 هفته اي هم قابل مشاهده است!!!
*** مغز خيلي بيش از آنچه كه به نظر مي‌رسد توانايي دارد!!!
***  بدن انسان براي دويدن و تعقيب شكار ساخته شده است!!!
*** حالات صورت انسان در شرايط احساسي مختلف، موروثي است!!! 
*** در هر اینچ مربع از بدن انسان به طور متوسط ۳۲ میلیون باکتری وجود دارد!!!      ادامه دارد....