نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت دوازدهم)


گرد آورنده: مهدی پور عسکری| 
***  شما 200 ماهیچه را برای بر داشتن یک قدم بکار می گیرید!!!
***  دست خط بد دکتـرها سالیانه باعث مرگ 7000 نفر در جهان می شود!!!
***  برای هر ۱۰ سال که سیگار می کشید. صورت ۱۵ سال پیر می شود!!!
***  به طور میانگین هر فرد روزانه 60هزار فکر دارد که 80 درصد آنها منفی است!!!
***  هنگامی که شخص گریه می‌کند اگر اولین اشکش از چشم راست باشد٬ از خوشحالی است و اگر از چشم چپ باشد٬ از درد است!!!
***  بدن انسان می تواند تا 45 واحد درد را تحمل کند؛ امّا در هنگام زایمان یک مادر تا 57 واحد درد را احساس می کند. این معادل شکسته شدن 20 استخوان است!!!
*** گریه وخنده از یک جای مغز ناشی می شوند و هر دو در حد تعادل در سلامت انسان موثرند!!!
***  بزرگترین عامل چربی خون کشیدن سیگار می باشد!!!
*** مرد در قیاس با زن مى‌تواند حروف ریزترى را بخوانند. ولی شنوایى زن بهتر از مرد است!!!
***  با مشت کردن دست راست مطالب را بهتر یاد می گیریم. دانشمندان با آزمایش بر روی 51 دانش آموز راست دست به این نتیجه رسیده اند!!!
***  دراز ترین ناخن دست دنیا مربوط به زنی آمریکایی است که هر ناخن او ۶ متر است!!!
*** بیشتر گرد و غبار موجود در منزل از پوست مرده ای است كه از بدن شما می ریزد!!!
***  كوكاكولا باعث ایجاد فشار خون‌ می‌شود!!!