نمایش خبر نمایش خبر

آیا می دانید(قسمت بیست ودوم)


مهدی پور عسکری|
پروكسيد هيدروژن باعث خاكستري شدن موي سر مي شود!!!
اسهال شايع ترين بيماري مسافرتي است كه 20 تا 50% مسافران به آن دچار مي شوند!!!
زناني كه قارچ و چاي سبز مصرف مي كنند كمتر به سرطان سينه دچار مي شوند!!!
آلودگی هوا ضربان قلب را مختل می کند!!!
آلودگی هوا ناشی از ترافیک سنگین، هدایت الکتریکی قلب را مختل می کند!!!
نگرانی خطر دیابت را در مردان افزایش می دهد!!!
میوه های مغزدار جنین را در معرض آسم قرار می دهد!!!     ‌ 
40 تا 50 سالگی افسرده ترین دوره زندگی است!!!
بی‌اشتهایی می‌تواند عامل ژنتیکی داشته باشد!!!
مصرف کلسیم از خطر سکته قلبی می کاهد!!!
چاقی‌ اندازه‌ اعضای‌ داخلی‌ بدن‌ را افزایش‌ می‌ دهد!!!‌
بين هورمون مردانه و سلامت قلبی مردان ارتباط وجود دارد!!!
- کربوهیدرات‌ کمتر سبب‌ کاهش‌ میزان‌ آکنه‌ می‌ شود!!! 
هورمون‌ های‌ زنانه‌ در پیشگیری‌ از ساییدگی‌ مفصل‌ های‌ بدن نقش‌ دارد!!!
ویتامین دی دشمن سرطان سینه است!!!