نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر امکان دارد برای تبدیل وضعیت کارکنان اقدامی بشود

اگر امکان دارد برای تبدیل وضعیت کارکنان اقدامی بشود


درخواست یک کارگر از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی:

خبرنگار هفته نامه افق کویر، در بازدید از آگلومراسیون به سراغ یکی از کارگران آنجا رفت و سؤالاتی را پیرامون مسائل آن قسمت با او مطرح کرد که با هم میخوانیم:
افق کویر: لطفاً خودتان را معرفی کنید؟ محمود دهقانزاده، کار مکانیک این قسمت را انجام می دهم.
افق کویر: از کار خود راضی هستید؟ بله، خوب است. مشکلاتی دارد. در دو شیفت کاری صبح و بعد ازظهر هستیم.
افق کویر: درصد پیشرفت کار چگونه است: پسشرفت آگلومراسیون در حد نسبتاً خوبی در حال انجام است
افق کویر: از حقوق و مزایا راضی هستید؟ بله، نسبتاً خوبه. بخور و نمیری است.
افق کویر: از مدیرعامل چه تقاضایی دارید؟ اگر امکان دارد برای تبدیل وضعیت کارکنان اقدامی نمایند تا حقوق ها کمی بیشتر شود. کارهای سخت و مشکل را انجام می دهیم، دوست داریم مسایل و مشکلات ما را نیز پیگیری نمایند. در حال حاضر60 نفر بکار گرفته شده اند و در این قسمت150 نفر مشغول به کارند. اگر مشکل حقوق ما حل شود ممنونیم.