نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اگر امکان دارد برای تبدیل وضعیت کارکنان اقدامی بشود

درخواست یک کارگر از مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی:

خبرنگار هفته نامه افق کویر، در بازدید از آگلومراسیون به سراغ یکی از کارگران آنجا رفت و سؤالاتی را پیرامون مسائل آن قسمت با او مطرح کرد که با هم میخوانیم:
افق کویر: لطفاً خودتان را معرفی کنید؟ محمود دهقانزاده، کار مکانیک این قسمت را انجام می دهم.
افق کویر: از کار خود راضی هستید؟ بله، خوب است. مشکلاتی دارد. در دو شیفت کاری صبح و بعد ازظهر هستیم.
افق کویر: درصد پیشرفت کار چگونه است: پسشرفت آگلومراسیون در حد نسبتاً خوبی در حال انجام است
افق کویر: از حقوق و مزایا راضی هستید؟ بله، نسبتاً خوبه. بخور و نمیری است.
افق کویر: از مدیرعامل چه تقاضایی دارید؟ اگر امکان دارد برای تبدیل وضعیت کارکنان اقدامی نمایند تا حقوق ها کمی بیشتر شود. کارهای سخت و مشکل را انجام می دهیم، دوست داریم مسایل و مشکلات ما را نیز پیگیری نمایند. در حال حاضر60 نفر بکار گرفته شده اند و در این قسمت150 نفر مشغول به کارند. اگر مشکل حقوق ما حل شود ممنونیم.