نمایش خبر نمایش خبر

اهم فعالیت های معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق(مرداد93 تا مرداد 94)

اهم فعالیت های معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی بافق(مرداد93 تا مرداد 94)محسن مزیدی| * برگزاری سه همایش داخلی  
 * اقدامات لازم در خصوص ارتقاء  و بروز رسانی برنامه اتوماسیون اداری وطراحی وتنظیم برخی ازفرم هادرجهت کاسته شدن ازاستفاده کاغذ
* راه اندازی پرتال پایان نامه های کارشناسی ارشد
* خرید ونصب  فایروال در راستای بالا بردن امنیت شبکه های داخلی واحد
* اقدامات لازم در خصوص ایجاد شرکت دانش بنیان
* پی گیری های لازم جهت ایجاد مرکز رشد در واحد
* پی گیری و اخذ مجوز برگزاری 2 همایش ملی و 1 همایش منطقه ای در سال94
* برنامه ریزی و برگزاری مراسم هفته پژوهش
* برگزاری جلسات شورای پژوهشی
* پیش بینی بودجه سال 94
* پی گیری های لازم در خصوص رفع نواقص مربوط آزمایشگاهها و کارگاهها
* همکاری با اداره استاندارد جهت اخذ مجوز راه اندازی آزمایشگاه استاندارد
* ارائه و چاپ 32  مقاله  در مجلات و همایشها
* اجرای 7طرح برون دانشگاهی درراستای طرح های درآمدزا * تصویب و اجرای 9 طرح پژوهشی درون دانشگاهی
* اخذ کد پایان نامه برای دانشجویان کارشناسی ارشد و اساتید
* معرفی دانشجویان به مراکز صنعتی  وادارات  مختلف جهت گذراندن دوره های کارآموزی و تحقیق های درسی