نمایش خبر نمایش خبر

اهم فعالیتهای دفتر فنی دانشگاه آزاد اسلامی بافق(مرداد93 تا مرداد 94)


سعید ابراهیمی|
1- مسقف کردن استخر پرورش ماهی به مساحت 700 متر مربع
2- تهیه طرح جامع دانشگاه 
3- بلوک گذاری خیابان منتهی به پارکینگ 
4- ساخت 5 باب سوئیت با پیشرفت فیزیکی 40 درصد
5- رنگ آمیزی بیش از 2000 متر طول بلوکهای محوطه دانشگاه 
6- رنگ آمیزی خوابگاه خواهران 
7- ساخت 450 متر طولی جوی سیمان نخیلات 
8- بلوک گذاری و محوطه سازی پشت  مهمانسرا
9- بلوک گذاری خیابان ورودی ضلع شمالی دانشگاه 
10- بهسازی فضای محوطه دانشگاه