نمایش خبر نمایش خبر

انتظار طرحی نو در سال جهش تولید


امسال از سوی مقام معظم رهبری ،سال جهش تولید نامیده شده ،سالی که انتظار می رود با توجه به تحریم های ظالمانه آمریکا بر مردم ایران عرصه اقتصادی بیشتر متکی به خود باشد .

به شهادت تاریخ ، هرملتی که توانسته راه پیشرفت و توسعه را در پیش بگیرد با تکیه بر قدرت خود بوده است . به غیر از این راه ، سر سپردگی به پیش خواهدآمد.
مقام معظم مدظله العالی رهبری اصلی ترین موضوع را بیان کردند "جهش تولید" این هم از آن روی که سال پیش به رغم همه مشکلات موجود در عرصه بین المللی و نیز حوادث پیش آمده ، ملت ازآزمون مشکلات و مسایل پیروزمند انه بیرون آمد واین میسر نگردید مگر با تکیه بر دانش بومی ،آنجا که معظم له می گویند: "در سال ۹۸ تولید تکان خورد،حرکت کرد،راه افتاد تا یک حدودی ،لکن اثری در زندگی مردم از آن محسوس نشد،ما باید تولید را به جایی برسانیم که در زندگی مردم اثر بگذارد."
حال بر دست اندرکاران مسایل اقتصادی کشوراست تا با وضع قوانین و اصلاح ساختار غلط گذشته ، طرحی نو در انداخته تا مردم به عینه شاهد تا ثیر این حرکت در زندگی خود باشند . بطورحتم رفع موانع اصلی ترین راه رسیدن به سعادت است تا تهدید ها تبدیل به فرصت شده و نیازهای کشور را از طریق امکانات داخلی حل وفصل نمایند.

محمد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حسین تشکری بافقی
صاحب‌امتیاز و مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یرمسئول