نمایش خبر نمایش خبر

آموزش صحیح به فرزندان


هفته نامه افق کویر قصد دارد، هر هفته سوالات مربوط به کودک و نوجوان را از طریق مشاور پاسخ دهد. خوانندگان گرامی می توانند هر گونه پرسش در این باره را به، سامانه ۱۰۰۰۲۸۵۳ ارسال نمایند.

پرسش: والدین چگونه تربیت جنسی را به فرزندان خود آموزش دهند؟
پاسخ: به صورت بالفعل تربیت جنسی با تولد نوزاد شروع می شود و خانواده نقش بسیار موثری در تربیت جنسی فرزند خود دارد به لحاظ اینکه: از لحاظ حسی، زیستی، آداب توالت، خواب و بیداری و سلامتی با فرزندش بیشتر تعامل می کند.
تربیت جنسی به صورت یک فرایند، گام به گام و متناسب با مراحل مختلف رشد فرزند صورت می گیرد و خانواده نیازمند آگاهی در زمینه های زیر می باشد.
مراحل مختلف از تولد تا سه سالگی مسائل مربوط به شیردادن کودک ،نوازش و در آغوش گرفتن او، تعویض پوشک، جدایی بستر کودک، آداب توالت و آموزش اعضای خصوصی بدن، حمام کردن و رعایت مسائل مربوط به آن می باشد.
در سن ۳ تا ۵ سالگی کنجکاوی ها نسبت به اندام جنسی ، کنجکاوی در بازی ها، شروع پرسشگری در کودک نسبت به جنسیت خود ، نحوه ی تولد و..، شکل گرفتن هویت جنسیتی(هر چه پدر و مادر از نقش های جنسیتی خودشان رضایت بیشتری داشته باشند، بهتر می توانند دیدگاه ها و هویت خودشان را به فرزندشان انتقال دهند) می باشد. همچنین همانند سازی با والد همجنس و توضیح بیشتر در رابطه با حفظ حریم خصوصی و مهارت نه گفتن به کودکان از در این سن آغاز می شود.
در سن ۶ سالگی تا پیش از بلوغ هویت جنسیتی در کودک تثبیت شده و نوعی از دوران نهفتگی در کودک می باشد یعنی کودک وارد مرحله ی آرامی در زندگی خود می شود و مشغول فعالیت های درسی، ورزش و گسترش دوستی ها می گردد.
و در سن بلوغ آگاه کردن فرزند نسبت به تغییرات جسمی جنسی و هیجانی بلوغ و حتی جشن گرفتن به مناسبت بالغ شدن فرزند، مدیریت و نظارت استفاده از رسانه توسط والدین صورت می گیرد که همه ی مراحل نیازمند آگاهی و واکنش صحیح والدین می باشد.والدین با پاسخ به موقع و قابل فهم مطابق با سن فرزندان بین خودشان و آن ها اعتماد ایجاد می کنند.