نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش خیاط افق

آموزش خیاط افق


آموزش خیاط افق

ضمن تبریک فرا رسیدن ایام نوروزی، آموزش این هفته خیاطی افق، سرویس آشپزخانه می‌باشد.
دم‌کنی در سه سایز کوچک، بزرگ و متوسط
سایز کوچک به قطر 27 س.م
سایز بزرگ به قطر 36 س.م
سایز متوسط به قطر 33 س.م
مشخصات دم‌کنی:
دارای آستری از جنس پارچه‌های نخی مانند متقال، چلوار
لایه میانی از جنس ابر به ضخامت 5/0 تا 1 س.م
لایه روئی از جنس تترون ساده- تترون چهارخانه ریز - شال موز و غیره
نوار اریبی برای دوردوزی
طرح تکه‌دوزی
پارچه‌های رنگی برای تکه‌دوزی
لائی‌چسب
برش و دوخت
1-با کاغذ برش سه دایره، به قطرهای داده شده بکشید.
2-طرز دوخت یک سایز توضیح داده می‌شود2-سایز دیگر هم به همین صورت برش و دوخت می‌خورد.
3-الگوی دایره را یکبار روی پارچه آستری، ابر و رویه قرار داده، و با یک سانتی‌متر جای دوخت برش بزنید.
4-طرح تکه‌دوزی را همانطور که توضیح داده شده است در وسط تکه روئی قرار داده کوک بزنید و سپس با دست یا چرخ لبه‌دوزی کنید.
5-از پشت پارچه محل تکه‌دوزی شده اطو کنید.
6-آستری را روی میز قرار داده و ابر را هم روی آستری بگذارید و سپس رویه تکه‌دوزی شده را روی ان قرار دهید دور آنها را با هم کوک بزنید.
7-از نوار اریب یک بندینک به طول 4 سانتی‌متر درست کنید.
8-بندینک را تازده در کار لبه‌ دم‌کنی قسمت بالای محل تکه‌دوزی شده کوک بزنید.
9-نوار اریب را جوری دور لبه دم‌کنی قرار بدهید که نیمی از عرض نوار طرف آستری و نیم دیگر نوار روی طرف رویه دم‌کنی قرار بگیرد.
10-دور نوار را کوک بزنید و چرخ‌کاری کنید.
دستگیره تکی 2 عدد
دستگیره به شکل مربع ضلع 13×13 سانتی‌متر
مشخصات دستگیره
پارچه آستری از جنس متقال، چلوار
لایه وسط از جنس ابر به ضخامت 5/0 تا یک سانتی‌متر
پارچه روئی از جنس تترون ساده - تترون چهارخانه- شال موز و غیره
لائی چسب
نوار اریب 
تکه دوزی آماده‌شده
طرز برش و دوخت
1-الگوی دستگیره را به اضلاع 13×13 برش بزنید.
2-از روی الگو 2 مرتبه از آستری، 2 مرتبه از ابر، 2 مرتبه از رویه برش بزنید.
3-طرح تکه‌دوزی را روی پارچه های رویه بدوزید.
4-یک آستری روی میز قرار دهید. ابر بریده شده را روی آستری قرار داده و سپس رویه تکه‌دوزی شده را روی استری و ابرقرار داده دور تا دور کوک بزنید.
5-حالا نوار اریب و بندینک را مانند دور دم‌کنی‌ها بدوزید:
روقوری 
پهنا 25 سانتی‌متر و قد 19 سانتی‌متر
الگوی روقوری را مانند الگوی داده شده آماده کنید.
مشخصات روقوری
پارچه استری از جنس متقال-چلوار
لایه وسطی از جنس ابر به ضخامت 5/0 تا یک سانتی‌متر
پارچه روئی از جنس تترون ساده -تترون چهارخانه- شال موز و غیره
لائی چسب 
نوار اریب- تکه‌دوزی آماده‌شده
طرز برش و دوخت
1-الگوی روقوری را مانند الگوی داده شده آماده کنید.
2-از روی الگو 2 بار از روی الگوی، ابر و رویه برش بزنید.
3-طرح تکه‌دوزی را روی یکی از پارچه‌های رویه کوک بزنید و چرخکاری کنید.
4-مانند کارهای دیگر آستری، ایر و رویه را روی هم قرار داده کوک بزنید تا یک تکه بشوند.
5-مجدداً عملیات شماره 4 را تکرار کنید تا دو تکه کامل شده را به دست آورید.
6-وسط قسمت بالائی روقوری بندینک دوخته و بعد دور تا دور قسمت هلالی را نوار اریب بدوزید.
7-دور تا دور لبه پایین را نواردوزی کنید.
رویه دستگیره یخچال
رویه دستگیره به ابعاد5/17 ×12 سانتی‌متر
مشخصات رویه دستگیره
پارچه آستری از جنس متقال، چلوار
لایه وسطی از جنس ابر به ضخامت 5/0 تا یک سانتی‌متر
پارچه روئی از جنس تترون ساده- تترون چهارخانه- شال موز و غیره
زیپ چسبان 2×2 سانتی‌متر
روبان به عرض 2×12 سانتی‌متر
نوار اریب
طرز برش و دوخت
1-الگوی رو دستگیره را مانند الگوی داده شده آماده کنید.
2-از روی الگوی آماده 1 بار استری، ابر، رویه برش بزنید.
3-ابر را میان آستری و رویه قرار داده، دور تا دور کوک بزنید.
4-مانند طرح روبان را بدوزید.
5-دور کار موردنظر نوار اریب بدوزید.
6-یکطرف چسب را روی روبان بدوزید و یک طرف دیگر چسب را در طرف دیگر روی استری(زیر روبان) بدوزید.
دستمال آشپزخانه
دستمال به ابعاد 35×35 سانتی‌متر 
مشخصات دستمال آشپزخانه
پارچه رویه دیگر وسایل (تترون ساده-تترون چهارخانه- شال موز و غیره)
طرح تکه‌دوزی آماده
نوار اریب
طرز برش و دوخت
1-از روی الگوی داده شده 1 بار ببرید.
2-طرح تکه‌دوزی را در یکطرف دستمال کوک کرده چرخ‌کاری کنید.
3-در زاویه مقابل تکه‌دوزی بندینک بدوزید.
4-دور تا دور دستمال را نوار اریب بدوزید.
دستکش
مشخصات دستکش
پارچه استری از جنس متقال، چلوار
پارچه رویه از جنس تترون ساده، تترون چهارخانه، شال موز و غیره
ابر برای لایه وسطی به ضخامت 5/0 تا 1 سانتی‌متر
1 طرح آماده تکه‌دوزی شده
نوار اریب
طرز برش و دوخت
1-از روی الگوی آماده شده به ترتیب زیر برش بزنید.
2-از پارچه رویه 4 بار برش بزنید.
3-از پارچه آستری 4 بار برش بزنید.
4-از ابر 4 بار برش بزنید.
5-دو تکه طرح تکه‌دوزی را روی دو عدد از رویه‌ها کوک زده چرخ‌کاری کنید.
6- چهار‌مرتبه، آستری، ابر و رویه را به‌صورت جداگانه کوک بزنید تا 4 تکه آماده  شده داشته باشید(توجه کنید 2 تکه برای دست چپ و 2 تکه برای دست راست)
7-دو تکه آماده‌شده را روی هم قرار داده به جز لبه دستکش دور تا دور نوار اریب بدوزید.
8-این عمل را دوبار تکرار کنید حالا دور تا دور لبه دستکش را بعد از دوختن(بندینک) نوار اریب بدوزید.
پیش بند آشپزخانه
پیش سینه 26×25
دامن50×46
مشمع40×42
مشخصات پیش‌بند آشپزخانه
پیش سینه بدون استری آماده می‌شود.
دامن دارای آستری مشمع می‌باشد.
طرح تکه‌دوزی آماده شده
نوار اریب مقدار لازم 
برش و دوخت
1-الگو را با اندازه های داده شده در (الگوی آماده شده) تصویر الگوئی آماده کنید.
2-پارچه را تا زده روی تای بسته قرار دهید و با 1 سانتی‌متر زاپاس برش بزنید.
3-طبق تصویر دور تا دور کار نوار اریب بدوزید.
4-در محل کمر نوار اریب بدوزید به طوری که از دو طرف کمر به اندازه 40 سانتی‌متر نوار اریب اضافه باشد. برای بستن در کمر(زیر دامن در کمر مشمع دوخته می‌شود)
5-دور محل یقه را نوار اریب بدوزید مقداری نوار اضافه بگذارید که از پشت گردن رد شود.
6-در پیش سینه تکه‌دوزی را کوک کرده و چرخ‌کاری کنید.
نجمه فلاح بافقی