شناسه : 22667113


*حجامت در حال سیری باشد و از حجامت ناشتا پرهیز شود *-ابر بارانی در آسمان نباشد و باد تندی نوزد......

آداب قبل حجامت:
*حجامت در حال سیری باشد و از حجامت ناشتا پرهیز شود
*-ابر بارانی در آسمان نباشد و باد تندی نوزد
* در ماه رمضان شبها پس از افطار حجامت شود
*شخص حجامت شونده چهارزانو بنشیند
*-لیوان و تیغ حجامت شسته و خشک شده باشد
*خواندن آیت الکرسی و طلب خیر از خدا و صلوات بر پیامبر
*خوردن انار کامل شیرین
*-افراد مستعد به غلبه دم و صفرا باهم، آخرین وعده غذاییشان پیش از حجامت آش سرکه_ماهیِ تازه باشد و حجامتشان را عصر انجام دهند
*-حمام رفتن در روز حجامت، پیش از آن ممنوع است
ابزار حجامت برای حجامتگر:
۱-لیوان بزرگ (ترجیحا شیشه ای یا فلزی غیر از آهن باشد). بزرگی لیوان باید متناسب با موضع حجامت باشد
۲-تیغ بزرگ شکم دار (۱۰ یا ۲۱)
۳-روغن زیتون برای همه فصلها. و اگر شد روغن خیری برای زمستان و روغن بنفشه برای تابستان
۴-تیغ اصلاح برای تراشیدن موهای موضع حجامت
۵-ساکشن برای مکیدن
۶-بطری کوچکی از آب با دمای اتاق
۷-فندک یا کبریت برای داغ کردن تیغ
۸-کاسه بزرگ برای ریختن خون
۹-پارچه ابریشمی یا پشمی یا پنبه طبیعی
۱۰-چسب برای پانسمان موضع
۱۱-عسلی که در یخچال سفت شده باشد
۱۲-سفره یکبار مصرف
۱۳-کیسه فریزر
۱۴-دعای قبل و حین حجامت و آیت الکرسی
۱۵-کیسه یا کیفی برای جاسازی ابزار
شیوه انجام حجامت:
۱-موضع حجامت را با تیغ اصلاح بتراشید (برای سر و زیرچانه نیاز به تراشیدن نیست)
۲-مالیدن عسل دور تا دور لیوان برای جاهایی که مکششان سخت است
۳-لیوان اول را بگذارید و یکبار با کمترین نیرو ساکشن کنید
۴-پس از ۳ الی ۵ دقیقه مکش را خالی کرده و لیوان را بردارید و اینبار دوبار ساکشن کنید
۵-مجددا پس از ۳ الی ۵ دقیقه مکش را خالی کرده, لیوان را بردارید و اینبار سه بار ساکشن کنید
۶-این کار را تا آخرین حد مکش لیوان ادامه دهید ولی اگر پوست تاول میزند یا حجامت در صبح پنج شنبه است, نهایتا ۵ مرتبه لیوان را بگذارید و بکشید (هر درجه از مکش یک ساکشن بیشتر از درجه قبل باشد)
۷-پس از به انتها رسیدن مکش، لیوان را برداشته و مجددا بگذارید و دوباره همان کارهارا تکرار کنید
۸-یکبار دیگر لیوان را برداشته و دوباره همه آن مراحل را تکرار کنید (مجموعا حداقل سه بار لیوان گذاشته، مکشها تا انتها انجام شود و سپس برداشته شود)
۹-اگر موضع خوب سرخ نشد، گذاشتن و برداشتن لیوان با مکش های درجه ای را آنقدر تکرار کنید تا موضع خوب سرخ شود. در این حین تیغ را روغنی کنید
۱۰-بلافاصله پس از برداشتن آخرین لیوان، موضع را آغشته به روغن کنید و سریع شروع به تیغ زدن کنید
محمدی