نمایش خبر نمایش خبر

الزامی برای پرداخت مبلغی جهت خودیاری به روستاها نیست/828


الهام نصیرزاده| به گزارش هفته نامه افق کویر، یکی از اهالی معترض روستای باقرآباد در گفتگو با خبرنگار هفته نامه افق کویر گفت: درگذشته مبلغ2میلیون تومان به عنوان پرداخت اولیه بابت واگذاری زمین از آنها دریافت گردیده و هم اکنون به آنها اعلام گردیده است که این هزینه جهت صرف آبادانی روستا از شما دریافت گردیده و جز قیمت زمین محسوب نمی گردد که خبرنگار ما در طی تماسهای تلفنی پیگیر این موضوع گردید.
حسینی عضو شورای سابق روستای باقرآباد پیرامون اعتراضات متقاضیان زمین گفت: در سال گذشته پیگیری هایی از جانب ما صورت گرفت. مشکلاتی سرراه قرار داشت و در حال حاضر دوران خدمت ما به پایان رسیده است.
 در ادامه سیدکاظم حسینی دهیار جدید که چندروزی است این سمت را تحویل گرفته است دراین باره اظهار داشت: هنوز دقیقاً در جریان کار قرار نگرفته ام و پیگیری خواهم نمود. 
داود پورامینی بخشدارمرکزی شهرستان بافق در این باره گفت: دهیاری ها و شهرداری ها یک ردیف خودیاری برای آبادانی روستا و شهر می توانند داشته باشند که باید شخص تمایل داشته باشد و با الزام نمی تواندصورت بگیرد و در مراجعه ای که شورا روستای باقرآباد جهت آماده سازی و تحویل زمین داشتند خدمتشان اعلام کردیم این هزینه به تمامی افرادی که پرداخت کرده اند برگشت داده شود و نباید الزامی باشد. 
 وی درخصوص نحوه واگذاری زمین گفت: قرعه کشی جهت واگذاری زمین ها صورت گرفته است و درحال انجام اقدامات جهت تحویل می باشد. 
طالعی رییس بنیاد مسکن و شهرسازی شهرستان بافق درخصوص نحوه قیمت گذاری زمین ها گفت : سال 1392 حدوداً به 50 نفر متقاضی واجد شرایط، زمین با یک قیمت واگذار شده است که در سال 97-96 هم قصد واگذاری یکسری دیگر زمین را خواهیم داشت و قیمت ها براساس کمیته ارزیابی بوده و کارشناسی می شود و مبلغی که ما دریافت می‌کنیم70 درصد آن به همان روستا برگردانده می شود.