نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افق کویر شانزده ساله شد

افق کویر شانزده ساله شد

سیزدهم دیماه 1377، سالروز انتشار اولین پیش شماره هفته نامه افق کویر، رقم خورد.
کاری بس بزرگ که در ابتدا، آنرا سهل و ساده پنداشتیم؛ اما هر مقدار که پیش تر رفتیم مشکلات فراوانی در آن یافتیم. به قول

شاعر "خود غلط بود آنچه می پنداشتیم".
خیلی ها که اکنون 16ساله هستند، می خواهند بدانند که هفته نامه افق کویر، چگونه شکل گرفت و چه شد که تاکنون16 زمستان از عمرش می گذرد. پاسخ این پرسش را این گونه می توان ارائه کرد که افق کویر چیزی نیست جز انتظارات مردم! همان چیزی که بخاطر آن تأسیس شد. وقتی که می شنیدیم گاه و بی گاه حقی از بافق ضایع می شود و یا صدای فلان مسئول دلسوز به جایی نمیرسد! و یا اینکه کسی نیست تا فریاد مردم را به گوش بالا دستی ها برساند. عزم را جزم نمودیم تا حلقه مفقوده این گمشده ها ما باشیم.
اکنون به این امر معتقدیم که حاصل کوله بار این شانزده ساله، به رغم همه معضلات و مشکلات ایستادن بود! ایستادن در برابر همه ناملایمات و سختی ها. باشد که خداوند همانگونه که تاکنون عنایت خود را متوجه این نشریه نموده، توفیق آنرا دهد تا همچنان است توانای صاحبان فکر و اندیشه و آگاهی ، کمک رسان این مجموعه باشند انشاا...
انتشار شانزدهمین سال هفته نامه افق کویر،که مقارن با ربیع الاول سال1435 هجری قمری شده به فال نیک گرفته و فرصت را مغتنم شمرده از کلیه کسانی که در راستای انتشار این هفته نامه، چه قبل و چه در حال حاضر زحمت کشیدند و همت می گمارند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم و از خداوند متعال پیروزی و موفقیت و تندرستی آنان را خواهانم.
                              مدیر مسئول