نمایش خبر نمایش خبر

افزایش چشمگیر هزینه های پسته نسبت به نرخ ثابت آن

افزایش چشمگیر هزینه های پسته نسبت به نرخ ثابت آنبه گزارش هفته نامه افق کویر، حاج حسین حیدری مالک ترمینال پسته در بافق طی گفتگویی با هفته نامه افق کویر گفت: در قدیم پسته را با دست پوست می کردند و پسته های دهن بسته را با دندان خندان می کردند. آن زمان میدان سیمانی نبود و روی چادر شب پسته ها را می ریختند و خشک می کردند؛ البته حجم پسته به این اندازه که الآن هست نبوده و پسته مغزدار و پوک را با چوب یا پودینگ از هم جدا می کردند تا سال 1345 به همین روش بود و بعد از حالت سنتی بیرون آمده و دستگاهای پسته پوست کن روی کار آمد.
حیدری تصریح کرد: از سال 1368 ترمینال پسته راه اندازی شد، قبلاً این کار در نوق و رفسنجان انجام می شد، بافق در آن زمان پسته نداشت و نوع پسته بیشتر بادامی بود که حدود 50 تا کارگر می گرفتند و بعد هر چقدر دستگاها پیشرفته تر شد تعداد کارگرها کمتر شد.
مالک ترمینال پسته افزود: برداشت پسته در بافق از سال 78و79 شروع شده است. پسته محصول درآمدزایی هست. در گذشته در مقابل هزینه هایی که می شد درآمد هم داشت؛ اما امروزه چون هزینه ها زیاد شده و نرخ پسته ثابت مانده است به صرفه نیست.