نمایش خبر نمایش خبر

افزایش رضایت مندی و بهره مندی از مزایا و مشوقات مالیاتی

افزایش رضایت مندی و بهره مندی از مزایا و مشوقات مالیاتیبه گزارش هفته نامه افق کویر، «شاه حسینی» سرپرست فرمانداری بافق در اولین تغییر روسای ادارات این شهرستان از زحمات «مهدی وکیل زارچی»رئیس غیربومی سابق اداره امور مالیاتی بافق تجلیل و «سید حسن حکیمی بافقی» با 26 سال سابقه در این اداره را به عنوان رئیس جدید معرفی کرد. خبرنگارما، با توجه به منصوب شدن رییس بومی در این اداره به سراغ وی رفت و گفتگویی صورت داد، البته رئیس جدید به بسیاری از پرسش ها به علت محدودیت پاسخ نداد و ما را به فرمانداری و دادستانی بافق ارجاع داد، ماحصل این مصاحبه را بخوانید:
افق کویر: چه میزان از مالیات ارزش افزوده به شهرداری تعلق می گیرد؟
با عنایت به ماده ی ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده ی ۶ قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب14/12/95 تاریخ اجرا از 1/1/96 عوارض ارزش افزوده با توجه به قوانین مربوطه بین شهرداری و دهیاری های شهرستان توزیع می گردد.
افق کویر: با توجه به این که هنوز کد گمرکی برای بافق فعال هست آیا معافیت های مالیاتی که دولت وضع کرده در صورت فعال شدن گمرک بافق به صادرکنندگان از این گمرک تعلق می گیرد یا خیر؟!
بله، با عنایت به ماده ۱۴۱ ق.م.م صد درصد در آمد حاصل از صادرات خدمات و کالا های غیر نفتی و محصولات کشاورزی و بیست درصد در آمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. لذا این موضوع ارتباطی با اینکه صادرات از محلی صورت گیرد، ندارد.
افق کویر: آیا بقاع متبرکه در بافق معاف از پرداخت مالیات هستند یا آنها هم باید به خزانه مالیات پرداخت کنند؟
با عنایت به ماده ی ۱۳۹ ق.م.م موقوفات، نذورات، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است.
افق کویر: لطفا از برنامه های آینده اداره بفرمایید؟
برنامه آینده اداره اطلاع رسانی به مودیان جهت آگاهی از وظایف قانونی خودشان تا گرفتار جرائم مالیاتی نشوند. ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر و سازنده با مودیان و اصناف جهت وصول بهتر و آسان تر مالیات ها و همچنین افزایش سطح آگاهی مودیان با تکالیف قانونی خود در جهت افزایش رضایت مندی و بهره مندی از مزایا و مشوقات مالیاتی و جلوگیری از جرائم پیش بینی شده در قانون، تلاش در جهت وصول مطالبات معوق که منجر به افزایش سطح درآمدهای مالیاتی و به تبع آن بهره مندی بیشتر شهر از عوارض های وصولی ارزش افزوده می گردد.

الهام نصیرزاده