نمایش خبر نمایش خبر

آغاز ساخت پروژه های حریم شهر تا پایان سال 1400


به گزارش هفته نامه افق کویر،گفتگویی با رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص کنترل ساخت وساز در روستاها، تامین زمین مورد نیاز روستائیان و اجرای طرح هادی روستایی، تملک، تفکیک و واگذاری زمین در روستاها صورت گرفته است.
"علیرضاطالعی" در خصوص نحوه واگذاری زمین در روستاها بیان داشت: تملک زمین از طریق منابع طبیعی در اکثریت روستاهای بخش مرکزی که دارای طرح هادی روستایی هستندانجام گرفته، و واگذاری زمین به متقاضیان انجام خواهد شد.
وی افزود: اکنون؛ زمین جهت واگذاری در روستاهای بخش مرکزی از جمله روستای کوشک، سیدآباد وجود دارد.
رئیس اداره بنیاد مسکن در خصوص تملک زمین در روستاهای حریم شهرگفت: در روستاهای مبارکه، صدرآباد، حاجی آباد و فاضلیه از سوی راه و شهرسازی تملک انجام شده و مراحل ساخت پروژه ها، نهایتا تا سال 1400 آغاز خواهد شد. وبا هماهنگی شورا و دهیاری آن روستا به افراد بومی واجد شرایط آن منطقه اختصاص خواهد یافت.
وی در بحث ساخت زمین ها اعلام کرد: در روستای مبارکه زمین ها به صورت پروژه های مسکونی ساخته خواهد شد. و در حریم شهرنمی توان زمین واگذار نمود. و باید ساختمان سازی انجام و سپس واگذار گردد.
طالعی تصریح کرد: متقاضیان باید دارای وام مسکن، سند و مجوز آب وبرق نباشند. و حتما بومی آن منطقه بوده تا زمین در قالب ساخت در روستاهای حریم شهر به آنها واگذار گردد.
وی در خصوص روستاهای خارج از حریم شهر توضیح داد: طبق دستورالعمل جدید در روستاهای سبزدشت، قطرم و شادکام الویت با ساخت است. و زمین به صورت خام به افراد واجد شرایط و بومی منطقه با امکانات مناسب واگذار می گردد.
وی اضافه کرد: 70 درصد از پول فروش زمین ها جهت انجام پروژه های عمرانی اختصاص داده می شود.

الهام نصیرزاده|